| جمعه، 07 بهمن 1401
نگاه ایران: وکیل جمعی از شاکیان تامین اجتماعی از محکومیت خود به ۱۰ ماه زندان و شلاق با شکایت سعید مرتضوی خبرداد. به گزارش ایلنا، مصطفی ترک همدانی در مورد شکایت سعید مرتضوی از او به اتهام افترا و صدور حکم دادگاه بدوی در این ارتباط گفت: در یکی از مصاحبه ها با خبرگزاری ایلنا بدون اینکه نامی از سعید مرتضوی برده باشم، در مورد حکم محکومیت دادگاه بدوی او اظهارنظر کردم. وکیل جمعی از شاکیان پرونده تامین اجتماعی ادامه داد: آقای مرتضوی براساس این مصاحبه شکایتی علیه بنده در دادگاه مطرح کرد. قاضی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو پس از استماع دفاعیات من، به دلیل تعارض در برداشت قانونی عنصر جرم افترا و علیرغم اینکه در مصاحبه ام  با خبرگزاری ایلنا هیچ نامی از شاکی نبرده بودم، به مجازات  ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق تعزیری بخاطر جرم افترا محکوم شدم. او افزود: بهرحال نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی خواهی خواهم کرد و اساسا از زندان رفتن و شلاق خوردن مانند هر انسان دیگر خوشحال نیستم و استقبال نمی کنم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code