| یکشنبه، 14 آذر 1400
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: پیمان بازدیدی مدیرعامل موسسه سرزمین ایده آل به نگاه ایران گفت: برداشت شن و ماسه بدون ارزیابی محیط زیستی خطر سیلاب، نابودی زایش ماهیان و تنوع زیستی را به دنبال خواهد داشت. بازدیدی با اشاره به وضعیت نامناسب رودخانه های گیلان گفت: اجرای تمام طرح ها نیاز به انجام ارزیابی های محیط زیستی دارد. وی همچنین با بیان اینکه موسسه سرزمین ایده آل ما یک NGO محیط زیستی است گفت: ما به دسته بندی های سیاسی کاری نداریم.   صحبت هایی که باعث سوء تفاهم نمایندگان شد بازدیدی ادامه داد: موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما همیشه به دنبال بیان نظرات کار شناسی است و پرداختن به مسائل حاشیه ای جایی در این موسسه ندارد. وی با اشاره به مصاحبه آخر خود در این زمینه گفت: صحبت های من باعث سوء تفاهم برخی نمایندگان مجلس شده است درصورتی که من قصد زیر سوال بردن هیچ فرد یا جناح خاصی را نداشته ام.   وضعیت نامناسب رودخانه های شرق و غرب استان بازدیدی با اشاره به وضعیت نامناسب رودخانه های شرق و غرب استان آنها را نیازمند توجه ویژه دانست و گفت: رودخانه های گیلان شرایط مناسبی ندارند و برخی از آن ها به شرایط بحرانی رسیده اند. مدیرعامل موسسه سرزمین ایده آل با بیان اینکه ما خواهان تشکیل کارگروهی با حضور آب منطقه ای، محیط زیست، استانداری هستیم گفت: باید معیارهای استاندارد برای برداشت شن و ماسه از رودخانه های گیلان مورد توجه قرار گیرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code