| یکشنبه، 17 اسفند 1399
نگاه ایران:در اولین جلسه بعد برگزاری انتخابات الکترونیک خانه مطبوعات گیلان، حسین داداشی به عنوان مدیرعامل جدید خانه مطبوعات گیلان انتخاب شد. در این جلسه که با حضور ابراهیمیان معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان ناظر، بازرسان و اعضاء جدید هیات مدیره خانه مطبوعات برگزار شد گزارشی از روند برگزاری انتخابات جدید ارائه و از زحمات اعضاء هیات مدیره قبلی به ویژه آقایان محمد پور، سامری، و خانم ها نیک کار، رفیعیان ، عاطفی در طول یک سال و نیم گذشته تشکر و قدردانی شد. در این جلسه همچنین علی کریمی پاشاکی به عنوان رئیس هیات مدیره، میلاد ابراهیمی به عنوان نائب رئیس، الهام شاد خزانه دار و منشی به اتفاق آرا به مدت دو سال انتخاب شدند. قابل ذکر است آقایان خورسندی، اسحاقی و خراسانی سه عضو دیگر هیات مدیره و خانم ها طاهره ظهر ریحانی و مریم عباس زاده بازرسان خانه مطبوعات گیلان هستند. داداشی دوره قبل رئیس هیات مدیره و دوره قبل تر نیز مدیرعامل خانه مطبوعات بوده است وی که بیش از سه دهه در حوزه رسانه مکتوب فعالیت دارد مؤسس خانه مطبوعات گیلان در سال ۷۶ نیز بوده است. داداشی منتخب اول خبرنگاران  در این دوره از انتخابات الکترونیکی خانه مطبوعات گیلان و دارای گواهی نامه آموزش ویژه روزنامه نگاری و تربیت مربی خبرنگاران استانی از دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code