| دوشنبه، 15 خرداد 1402
نگاه ایران:در حاشیه جنجالهای این روزهای احمدی نژاد، ساسان خادم این کارتون را در نیشخط منتشرکرد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code