| جمعه، 15 اسفند 1399
مدیرکل راه و شهرسازی گیلان خبر داد:
       کد خبر: 155216
نگاه ایران: مدیرکل راه و شهرسازی گیلان گفت:هرگونه ساخت و ساز در زمین های نسقی ممنوع است. به گزارش ایسنا، علی خاوری، با بیان اینکه یکی از وظایف راه و شهرسازی در استان ها تهیه طرح جامع برای هریک از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهای مصوب و تعیین ضوابط و استانداردها برای تهیه نقشه های هادی و اعلام آن به وزارت کشور است، گفت: بعد از تهیه طرح های هادی و جامع اگر اراضی داخل محدوده باشد اراضی ملی است و منابع طبیعی موظف است اسناد آنرا انتقال دهد. او اضافه کرد: بعد از اینکه چاف و چمخاله به شهر تبدیل شد از سال ۸۹ تاکنون ۵۴۸ هکتار از اراضی این منطقه را براساس ماده ۱۰ قانون زمین شهری به مالکیت دولت و به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن درآوردیم و ۱۲۰ هکتار دیگر جهت اخذ سند در دست اقدام است. مدیرکل راه و شهرسازی گیلان مطرح کرد:پیش طرحی برای طرح های هادی چاف و چمخاله آماده شده و پس از تدقیق و تصویب آن در استان این آمادگی را داریم جهت تصویب به شورایعالی شهرسازی و معماری بفرستیم. او ادامه داد: قسمتی از اراضی بعد از انتقال سند از منابع طبیعی مورد تصرف مردم قرارگرفته و قرار شد در یک تصمیم ملی برای کل کشور، اراضی تصرف شده تعیین تکلیف شود. خاوری گفت:بر اساس قوانین جاری هرگونه ساخت و ساز در زمین های نسقی ممنوع است، هرچند قانون گذار برای ساخت و سازهای قبلی برای دریافت حق انشعاب تاسیساتی تعیین تکلیف کرده ولی بعد از ابلاغ بخشنامه همه دستگاه های اجرائی و عوامل درگیر موظف اند طبق قانون عمل کرده و در غیر این صورت مشمول پیگرد قرار خواهند گرفت و صدور هرگونه پروانه جهت ساخت و ساز در این اراضی توسط شهرداری ها تا تعیین تکلیف نهایی آنها ممنوع است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code