| جمعه، 23 مهر 1400
نگاه ایران:آرمین وطن خواه قهرمان طلایی ژیمناستیک جهان با قمه و چاقو مقابل باشگاهش در رشت موردحمله افراد ناشناس قرار گرفت. این ژیمناست ۱۷ ساله از ناحیه ی فک و دست راست آسیب داد و راهی بیمارستان شد. جزئیات حادثه و انگیزه ضاربین توسط پلیس در دست بررسی است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code