| سه شنبه، 06 مهر 1400
نگاه ایران: صدا و سیما برای اولین بار پس از انقلاب پای یک خواننده ایرانی مقیم آمریکا را به تلویزیون باز کرد.
 اخبار بخش خبری ۱۹ امروز در خبری درباره عوارض ۲۰ هزار تومانی جاده چالوس آهنگی از معین - خواننده ایرانی مقیم آمریکا - پخش کرد.
این آهنگ، آهنگ «شمال»، یکی از جدیدترین آهنگ های معین است که در بخش خبری ۱۹ پخش شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code