| جمعه، 08 اسفند 1399
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان خبر داد؛
       کد خبر: 154159
نگاه ایران: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان از ابلاغ افزایش اعتبار به مبلغ  229 میلیارد ریال بابت پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان دستگاه های اجرایی سال 1395 استان خبرداد. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، کیوان محمدی افزود: در اجرای قانون بودجه سال 1396 کل کشور و با استناد به جزء (2)  بند «ط»  ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اعتبارات سایر هزینه ای استان بابت "پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان دستگاه های اجرایی تا پایان سال 1395" افزایش یافت تا با رعایت قوانین و مقررات اقدام شود. وی ادامه داد: اعتبارات موضوع این ابلاغیه صرفاً بابت پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان بوده و هرگونه پرداخت دیگر من جمله مرخصی استفاده نشده و سایر مطالبات بازنشستگان از این محل مجاز نمی باشد. علاوه براین مطابق ابلاغیه مذکور، دستگاه اجرایی موظف است اولویت پرداخت را براساس تاریخ صدور احکام بازنشستگی رعایت نماید.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code