| چهارشنبه، 13 اسفند 1399
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان عنوان کرد:
       کد خبر: 154050

نگاه ایران: مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت : شهرک صنعتی بندر انزلی به علت نداشتن عرصه صنعتی نمی تواند سرمایه گذار جذب کند .

به گزارش ایلنا، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان در خصوص شهرک صنعتی بندر انزلی بیان داشت: شهرک صنعتی بندر انزلی با مساحت55 هکتار و استقرار 99 واحد صنعتی فعال از جمله شهرک های صنعتی مهم و تاثیر گذار در سطح استان است که برای 1629 نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال کرده است.

وی در ادامه بیان داشت: شهرک صنعتی بندر انزلی به واسطه استقرار در محدوده منطقه آزاد تجاری ، صنعتی بندر انزلی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد و تمایل سرمایه گذاری در این شهرک به واسطه قرار گرفتن در محدوده منطقه آزاد و به جهت برخورداری از معافیت های مالیاتی و گمرکی نسبت به سایر شهرک های صنعتی سطح استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت: طی شش ماهه اول سال تعداد 4 واحد صنعتی غیرفعال فعال شده است که برای 51 نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال کرده است .

شهیدی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مسرور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد بندر انزلی در خصوص توجه به بخش صنعت و تولید خاطر نشان کرد : از آنجایی که این شهرک صنعتی در محدوده منطقه آزاد انزلی قرار گرفته است و به جهت برخورداری از مزیتهای سرمایه گذاری و گمرکی رغبت سرمایه گذاران برای حضور در این شهرک بسیار زیاد است ولی به علت نبود عرصه صنعتی امکان جذب سرمایه گذار وجود ندارد.

وی در ادامه بیان داشت: شهرک صنعتی درحال ساخت لشت نشاء که در فاصله اندکی از محدوده منطقه آزاد قرار دارد می تواند بستر مناسبی برای جذب سرمایه گذار باشد البته باتوجه به قرار گرفتن در محدوده منطقه آزاد، شرکت شهرک های صنعتی گیلان در این خصوص آمادگی خود را اعلام می کند .

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code