| سه شنبه، 09 آذر 1400
نگاه ایران: آیت الله حسین وحید خراسانی از مراجع تقلید شیعه در قم درباره استفاده از ماهواره گفت: استفاده مشروع با رعایت جهات شرعیّه، در صورتی که موجب ارتکاب خلاف شرع برای دیگران نشود، جایز است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی این مرجع تقلید، وی در پاسخ به این استفتاء که ' آیا استفاده از آنتن ماهواره برای مقاصد مباح و شرعی چه حکمی دارد؟' یادآورشد: در فرض پرسش در صورتی که خوف انحراف عقیده یا سستی در مسائل شرعی نباشد و یا ارتکاب حرام برای دیگران نیز پیش نیاید، با رعایت جهات شرعی، اشکالی ندارد.
وی در پاسخ به پرسش دیگر که 'آیا خرید و فروش، تنظیم و استفاده صحیح از ماهواره (کانال های استانی که از ایران پخش می شود) جایز است؟'، خاطرنشان کرد: استفاده مشروع با رعایت جهات شرعیّه، در صورتی که موجب ارتکاب خلاف شرع برای دیگران نشود، جایز است. آیت الله وحید خراسانی متولد 1300 شمسی در نیشابور هم اکنون یکی از مهمترین مراجع تقلید شیعه به شمار می رود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code