| شنبه، 12 آذر 1401

به گزارش نگاه ایران: رها سازی زباله های عفونی و آزمایشگاهی در آبچالکی و ملاط نیز از دیگر اقدامات برخی از افراد است که بدون در نظر گرفتن سلامت مردم، اقدام به انجام این کار کرده اند.

در بین زباله ها، فیش های مربوط به برخی از مطب ها و آزمایشگاه های لنگرود نیز مشاهده میشود که البته تصاویر آن مخدوش شده است و در صورت اقدام عملی از سوی مسئولین، به متولیان ارجاع داده میشود.

البته دهیار ملاط در این خصوص پیگیری های مربوطه را انجام داده است که جواب یکی از مسئولان شبکه بهداشت لنگرود خطاب به دهیار این بود که ”شما آن افراد خاطی را پیدا و تحویل دهید و ما نیز اقدامات لازم را انجام میدهیم” !!!

به گفته عبدالله پور، دهیار ملاط، رها سازی رباله های عفونی که در چند نقطه از آبچالکی و ملاط و حتی در گوشه خیابان رها سازی شده است از اسفند ماه سال گذشته مشاهده شده که علی رغم ارسال گزارشات مربوطه، تاکنون اقدامی انجام نشده است.

با مشاهده زباله های موجود، میتوان دریافت که آن ها مربوط به مطب ها، آزمایشگاه ها و یا مکان های بهداشتی باشد که اگر چنین باشد جای بسی تاسف دارد.

مکان هایی که باید سلامت جامعه را تامین کنند چگونه در اقدامی ناشیانه دست به چنین کاری میزنند و سلامت جامعه را به راحتی به خطر می اندازند؟!

1-64

1-25

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code