| دوشنبه، 07 آذر 1401
گفت و گو با سعید مرتضوی در آستانه برگزاری دادگاه:
       کد خبر: 1520
نگاه ایران: 
شما متهم به تحصیل یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال مال نامشروع شده اید و این اتهام آن طور که گفته شده، در کیفرخواست شما هم آمده است. گفته شده من از اجرای رأی دیوان عدالت اداری استنکاف کرده ام. این آن چیزی است که پنج نماینده مجلس طی نامه ای خواستار شده اند در اولویت رسیدگی قرار بگیرد و اتفاقا دادسرا همین کار را کرده و بعد از یک ونیم سال از رسیدگی، در قرار مجرمیت و کیفرخواستی که دادگاه زده، چنین ادعایی شده است. یعنی گفته شده رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور اجرا نشده است و ما از اجرای آن استنکاف کرده ایم و کل حقوقی که در این دوران گرفته ایم، تحصیل مال از طریق نامشروع است.  ولی گویا فقط بحث حقوق شما نیست بلکه همه پرداخت های دیگری هم که داشته اید و حتی همه تصمیمات شما غیرقانونی بوده است. نه. در کیفرخواست فقط روی همین موضوع تأکید شده است.  یعنی فقط حقوق دریافتی شما؟  بله، فقط حقوق خودم.  یعنی شما نزدیک به دومیلیارد ریال حقوق غیرقانونی برداشت کرده اید؟  نکردم که مشکل ما همین است. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اجرا شده و اینها اشتباه می کنند. من بعد از قطعیت رأی هیأت عمومی دیوان دیگر مدیرعامل نبودم، سرپرست بودم و اختیارات سرپرستی هم قانون خودش را دارد. مطلب دوم اینکه اگر کسی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری استنکاف کند، دیوان خودش ضمانت اجرا دارد که در قانون پیش بینی شده و رأی را اجرا می کند. من دفاع مفصلی امروز با اسناد و مدارک دراین باره خواهم داشت. اما یک درخواست هم همراه با لایحه ای به رئیس دادگاه دادم که وقتی که این پرونده برمبنای گزارش تحقیق وتفحص مجلس است در صحن علنی قرائت شده و کل اسناد و مدارکی که در این رابطه بوده در رسانه ها وسایت ها منتشر شده و درباره کیفرخواست هم آقای ترک همدانی به عنوان وکیل شاکیان مصاحبه کرده است، به نظرم موضوع محرمانه ای باقی نمانده که دادگاه غیرعلنی برگزار شود. بنابراین من اصرار کردم که براساس ماده ١٨٨ قانون آیین دادرسی کیفری که اصل بر علنی بودن جلسه دادگاه است دادگاه علنی برگزار شود.  ولی جدای از همه اینها، نهادهای مختلف تخلفات را تأیید کرده اند. نظر حقوقی مرکز تحقیقات شورای نگهبان بخش عمده ایرادات دیوان عدالت اداری و مجلس را درخصوص غیرقانونی بودن انتصاب شما و مواردی دیگر در ارتباط با پرداخت ها تأیید کرده است. در نهایت تصمیمات و پرداخت ها و برداشت های شما در آن مدت غیرقانونی تلقی می شود. ما که حرفی نداریم. به هرحال دولت تصویب و اختیارات را به رحیمی تفویض کرد و مجلس هم به این دلیل وزیر را استیضاح کرد. یکی از مواردی که در استیضاح آمده بود، همین بود. بعد هم که آقای لاریجانی نامه زدند و گفتند که مصوبه باطل است و بعد از آن هم اصلا طولی نکشید که من از سازمان رفتم.   یعنی می گویید شما بعد از ابطال مصوبه، هیچ اقدامی انجام ندادید؟  بعد از ابطال مصوبه، وزیر خودش ابلاغ سرپرستی را برای من صادر کرد.  مسئله اصلی همین است که اصلا در سرپرست بودن شما هم تشکیک وارد است و برمبنای همان گزارش مرکز تحقیقات شورای نگهبان، انتصاب شما به عنوان سرپرست هم غیرقانونی بوده است. من که این گزارش را ندیدم. امروز می روم دفاع می کنم. اما براساس ماده ١٤ قانون اساس نامه تأمین اجتماعی، وزیر می تواند هرکسی را شش ماه به عنوان سرپرست منصوب کند و هیچ شرطی هم نداد. شش ماه بعد هم که هم مأموریت من در دولت تمام شده بود، هم دولت تغییر کرده بود.  فردا شما برای پرونده کهریزک هم قرار است محاکمه شوید درست است؟  آن پرونده جداست می تواند غیرعلنی برگزار شود. چون رفته دیوان عالی و برگشت خورده است. ٩ صبح، اول دادگاه تأمین اجتماعی است و احتمالا ادامه اش احتمالا کهریزک است.
 
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code