پنجشنبه، 03 بهمن 1398 | 2020 Thursday 23 ,January  
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان خبر داد:
نگاه ایران: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان از ابلاغ اعتبار 200 میلیارد ریال جهت ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر آستارا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، کیوان محمّدی افزود: به منظور تقویت اعتبارات طرح های فاضلاب شهرهای دارای مشکل در این بخش و با توجه به وضعیت شهرستان آستارا در این زمینه، به استناد ماده (19) قانون برنامه و بودجه، بند«د» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393 و حکم ذیل جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، مبلغ 200 میلیارد ریال از جز 104 ردیف 550000 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تأمین اعتبار شد.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code