| سه شنبه، 09 آذر 1400
نگاه ایران/مریم رجبی: جلسه صدو پانزدهم شورای شهر رشت امروز سه شنبه چهارم آبان ماه مهمان ویژه داشت. محمد علی ثابت قدم شهردار رشت با حضور در صحن علنی شورا پاسخگوی سوالات اعضا درباره عملکرد چند هفته گذشته خود شد. سوالات اعضای شورا طرح پیاده راه سازی در 3 خیابان شهر بود.(گزارش این جلسه) شورای شهر رشت آبان (1) شورای شهر رشت آبان (2) شورای شهر رشت آبان (3) شورای شهر رشت آبان (5) شورای شهر رشت آبان (6) شورای شهر رشت آبان (7) شورای شهر رشت آبان (8) شورای شهر رشت آبان (9) شورای شهر رشت آبان (10) شورای شهر رشت آبان (11) شورای شهر رشت آبان (13) شورای شهر رشت آبان (16) شورای شهر رشت آبان (4) شورای شهر رشت آبان (12) شورای شهر رشت آبان (17) شورای شهر رشت آبان (18) شورای شهر رشت آبان (15)   شورای شهر رشت آبان (23) شورای شهر رشت آبان (22) شورای شهر رشت آبان (20) شورای شهر رشت آبان (19)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code