چهارشنبه، 07 آبان 1399 | 2020 Wednesday 28 ,October  
نگاه ایران: رییس سازمان چای کشور با اشاره به احیای ۴ هزار باغات غیرفعال چای گفت: در حال حاضر ۲۱ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ فعال چای در کشور وجود دارد که در حدود ۴ هزار هکتار آن بهسازی شده اند. به گزارش ایسنا، محمدولی روزبهان از تولید ۱۰۸ هزار تن برگ سبز چای به ارزش حدود ۲۰۳ میلیارد تومان در سال جاری خبر داد. وی افزود: تاکنون حدود ۱۳۰ میلیارد تومان معادل ۶۵ درصد ارزش تقریبی چای به چایکاران پرداخت شده است. روزبهان ادامه داد: دولت از سال ۹۳ با افزایش منطقی قیمت تضمینی خرید برگ سبز چای و استمرار خرید تضمینی برگ سبز چای و همچنین پرداخت وام های بهزراعی بدون سود و با بازپرداخت ۵ ساله از چایکاران حمایت کرده است. رییس سازمان چای کشور با اشاره به روند افزایش تولید برگ سبز چای در کشور خاطرنشان کرد: تولید چای کشور با افزایش چشمگیری از ۱۴ هزار و ۶۰۰ تن چای خشک در سال ۹۳ به ۳۱ هزار تن در سال ۹۵ رسید و در سال جاری نیز علی رغم خشکی شدید توانستیم ۲۴ هزار تن چای خشک در کشور تولید کنیم که این روند همچنان ادامه دارد. روزبهان با اشاره به احیای ۴ هزار باغات غیرفعال چای تصریح کرد:در حال حاضر ۲۱ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ فعال چای در کشور وجود دارد که در حدود ۴ هزار هکتار آن بهسازی شده اند. به گفته وی با اصلاح باغات چای کیفیت و کمیت محصول تغییر می یابد که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code