| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
نگاه ایران: احمد رمضانپور نرگسی، عضو شورای اسلامی شهر رشت در مورد عدم پرداخت معوقات کارگران شهرداری رشت، به خبرنگار ایلنا می گوید: حال شهر رشت خوب نیست و هرچه به جلو حرکت می کنیم با مشکلات بیشتری روبه رو می شویم. عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکت های پیمانکاری توسط شهرداری باعث شده تا برخی کارگران این سازمان چند ماه حقوق خود را دریافت نکنند و به همین دلیل صدای اعتراض آنها به گوش می رسد. او ادامه می دهد: ما با همکاری اعضای شورای شهر و همچنین شهردار جدید رشت که کاملا با شورا هم سو است برنامه هایی داریم تا چنین مشکلاتی به سرعت برطرف شود. شهردار سابق رشت در مورد کارمندان و کارگرانی که بیش از ظرفیت جذب این سازمان شده اند اضافه می کند: سازمان شهرداری رشت نیاز به ۲۰۰۰ هزار نیرو دارد که در حال حاضر ۶۰۰۰ نیرو در این سازمان مشغول به کار هستند. این موضوع نشان می دهد که عدم پرداخت به موقع به کارمندان و کارگران شهرداری رشت کاملا طبیعی است زیرا ورودی ها و خروجی ها باهم در تداخل است. وی در مورد منابع درآمد شهرداری رشت می گوید: یکی از حوزه های درآمدی شهرداری شهر رشت از راه دریافت عوارض است که به دلایل نامشخص برای دریافت آن سال ها مکث می کنند. ما می توانیم با دریافت این عوارض، در رشت که با چالش بیکاری روبه رو است ایجاد اشتغال کنیم و بدهی ها را به کارگران پرداخت کنیم. عضو مجلس ششم شورای اسلامی در مورد بدهی های سازمان شهرداری رشت ادامه می دهد: در حال حاضر شهرداری رشت نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد. باید توجه داشت که این میزان بدهی در حالی است که شهرداری درآمدی ندارد. رمضانپور نرگسی در خصوص دیگر مشکلات رشت اضافه می کند: برای بودجه سال ۹۶ شهر رشت، ۹۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته بودند که در شش ماه نخست سال جاری ۱۷۱ میلیارد تومان وصولی داشته ایم، که این مبلغ حداقل باید به پانصد میلیارد تومان می رسید. این موضوض نشان می دهد که چرا ما می گوییم حال شهر رشت خوب نیست. عضو شورای اسلامی  شهر رشت در شورای شهر در پایان می گوید: ما همه تلاش خود را می کنیم تا با تکیه بر پشوانه و رای بالای مردم و همچنین کسب تجربه از اشتباهات سال های گذشته شهری بدون بیکاری، ترافیک، آسیب های اجتماعی و ...  داشته باشیم و با تلاش همه اعضا و با محوریت شهردار رشت به زودی برخی مشکلات ماننده حقوق های معوقه کارگران شهرداری را پرداخت کنیم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code