سه شنبه، 06 آبان 1399 | 2020 Tuesday 27 ,October  
در جلسه کمیسیون عمران شورای شهر رشت مطرح شد:
نگاه ایران: در دهمین جلسه کمیسیون عمران شورای رشت ساخت و ساز در زمینهای نسقی مورد بررسی قرار گرفت. رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر رشت در این جلسه با اشاره به اینکه بحث ساخت و ساز در زمینهای نسقی و اصولا ساخت و سازهای غیر مجاز در کل کشور مطرح می باشد. رضا رسولی افزود: متاسفانه اخیرا حتی در بسیاری از زمینهای سند دار هم ساخت و ساز بصورت غیر مجاز مطرح شده و این دیدگاه در حال تسریع است. وی با اشاره به اینکه مناطق چهار و پنج شهرداری رشت بیشتر با اینگونه ساخت و سازها در گیر هستند تصریح کرد: شهرداری منطقه دو به نسبت دیگر مناطق کمتر با این مشکل مواجه است . وی بیان کرد: در گذشته و در یک مقطع زمانی مجوز ساخت و ساز در املاک نسقی بر اساس یکسری ضوابط صادر شده بود اما مجددا این موضوع با مخالفت مواجه و در ادامه از دادن امتیاز آب و برق و گاز به ساختمانهای نسقی جلوگیری گردید. رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر رشت افزود: بنده با ساخت و سازهای غیر مجاز مخالفم اما برخی تمام سرمایه اندک خود را جمع می کنند تا سرپناهی داشته باشند و ندادن امتیاز آب ، برق و… به آنان برایشان مشکل ساز می شود. وی با اذعان به اینکه در حال حاضر با دستورالعمل جدیدی که مطرح شد ساخت و سازهای نسقی مجددا قوت گرفته است گفت: یقینا چنین ساخت و سازهایی نیز موجب بی نظمی و هرج و مرج و افزایش سکونتگاههای غیر رسمی خواهد شد. رسولی با اشاره به اینکه امروزه زمزمه هایی در خصوص خلاف سازی در زمینهای دارای سند نیز مطرح است تصریح کرد: با دستورالعمل اعلام شده ممکن است برخی در زمینهای دارای سند نیز به دنبال خلاف سازی بروند تا از پرداخت به نظام مهندسی و…امتناع کنند. وی افزود: در نشست های آینده کمیسیون عمران شورای رشت از معاونت عمرانی استاندار و دیگر مدیران مربوطه جهت بررسی این مبحث دعوت خواهیم نمود. به ساخت و سازهای نسقی امتیاز آب، برق و… بدهیم شهردار رشت نیز در این جلسه اظهار کرد: ساخت و سازهای غیر مجاز در اکثر شهرهای کشور از جمله سکونتگاههای غیر رسمی و املاکی که دارای سند نیستند مطرح است. مسعود نصرتی افزود: سکونتگاههای غیر رسمی باید کاملا شناسایی شود و شهرداری باید نظارتش را در این بخش افزایش دهد. وی با اشاره به اینکه باید گشت های ساختمانی باید افزایش پیدا کند بیان کرد: بنده معتقدم اگر شهرداری امور را محکم پیگیری کند یقینا نباید مشکلی ایجاد شود و همه چیز قانونمند خواهد شد. نصرتی با اذعان به اینکه باید به ساخت و سازهای نسقی امتیاز آب، برق و… بدهیم تصریح کرد: اگر موفق شویم به اینگونه ساخت و سازها امتیاز بدهیم و به صاحبان نسق با یک شرط و شروطی امتیاز بدهیم یقینا بخش عمده ای از مشکلات برطرف خواهد شد. وی بیان کرد: بنده معتقدم برای چنین ساخت و سازهایی پروانه صادر کنیم و همزمان سکونتگاههای غیر رسمی از همه لحاظ تحت کنترل قرار بگیرد. شهردار رشت افزود: معتقدم اگر به مردم امتیاز بدهیم آنها هم حاضر به همکاری خواهند بود. به پلیس ساختمان نیاز داریم رسولی رئیس کمیسیون عمران در ادامه این جلسه اظهار بیان کرد: ما وظیفه داریم منافع بینابین ایجاد کنیم و در ارایه خدمات توازن داشته باشیم و در غیر اینصورت شهر هرگز به سمت تعالی نخواهد رفت. معاون شهرسازی شهرداری رشت در این جلسه گفت: در شورای سوم دادن امتیازات به ساخت و ساز در اراضی نسقی انجام شد. در شورای سوم اجازه صدور پروانه در اراضی نسقی فراهم شد و فرمانداری رشت هم در آن زمان ایراد نگرفت. مجید نوروزی با بیان اینکه در اوایل اینکار روند خوبی داشت گفت: با توجه به اینکه ساخت و سازهای نسقی در آن دوران ادامه داشت یقینا مشکلاتی ایجاد شد و در حال حاضر نیز قانون به ادارات برق و … این اختیار را داده تا انشعاب موقت به اینگونه ساخت و سازها بدهد اما این مشکل باید بصورت ریشه ای برطرف شود و در غیر اینصورت همچنان مشکل ادامه خواهد داشت. رئیس کمیسیون عمران شورای رشت نیز اظهار کرد: پلیس ساختمان مبحثی است که نیاز به آن در رشت احساس می شود اما همین امر نیز نیازمند ضابطه مند نمودن است. وی افزود: البته هر جا که عامل انسانی وجود دارد .خطا هم وجود دارد و نمی توانیم فقط با نیروی سلبی به موضوع ساخت و سازهای نسقی نگاه کنیم و بنده شخصا با گرفتن امتیاز از افراد نسق ساز مخالفم. رسولی با بیان اینکه باید ساختار را هدفمند کنیم گفت: حفاریها باید به نوع سیستمی انجام شود و مجوزهای حفاری تنها از طریق همان سیستم صادر شود. شهردار منطقه یک رشت نیز در این جلسه اظهار کرد: باید با سیستماتیک کردن امور از بروز برخی تخلفات جلوگیری کنیم. محمد پور ناصرانی افزود: بعلت اینکه چنین ساخت و سازهایی اکثرا شبانه انجام می شود و ممکن است تخلف انجام شود بنابراین استحکام بنای لازم وجود ندارد و ممکن است فاجعه ای اتفاق بیافتد. ایجاد نرم افزار حفاری می تواند نظارت بر اینگونه اقدامات را افزایش دهد. شهردار منطقه سه رشت در این جلسه گفت: در خصوص ساخت و سازهای نسقی تعامل دستگاههای مختلف از جمله آب ، برق و… را خواستاریم. طیبه بینا افزود: برخی از مناطق شهرداری رشت املاک نسقی بیشتری نسبت به دیگر مناطق دارند و ان شاا بتوانیم به دستاوردهای خوبی در این زمینه دست پیدا کنیم. شهردار منطقه چهار رشت نیز در جلسه امروز کمیسیون عمران گفت: در شهرداری منطقه چهار هم سکونتگاههای غیر رسمی وجود دارد و با مجوز اخیری که صادر شده امتیازات آب ، برق به افراد نسق ساز ارائه می شود. متین عاشوری با بیان اینکه شهرداریها بر اساس مجوز اخیری که صادرشده در مقابل مردم قرار گرفته اند تصریح کرد: شهرداریهای مناطق رشت در خصوص ساخت و سازهای نسقی با چالش مواجه هستند. رضا عاشری شهردار منطقه پنج هم در این جلسه گفت: ممکن است بعضا در بحث حفاریها تخلفاتی انجام شود و باید از پلیس ساختمان و همچنین از قوه قضائیه استفاده کنیم. نقش دادستان در چنین مباحثی بسیار کارساز باشد. یکی از مشاوران کمیسیون عمران در خصوص ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی در رشت گفت: نقش دفاتر تسهیل گری در این خصوص بسیار حائز اهمیت است و اگر تجارب شهرهای دیگر را نیز مشاهده کنیم تاثیر گذار خواهد بود. سید مسعود موسوی افزود: در شهر رشت یک گروه هستند که در ساخت و سازهای نسقی بصورت ساماندهی کار می کنند اما در گروه دیگر افرادی هستند که مستاصل بوده و از روی ناچاری و فقط برای داشتن یک سکونتگاه اقدام به چنین ساخت و سازهایی می کنند. وی بیان کرد: خیلی از واحدهای خالی در رشت وجود دارد و بجای اینکه بخواهیم بازدارنده عمل کنیم با تسهیل گری امور می توانیم پاسخ بهتری بگیریم . موسوی با بیان اینکه نباید با گرفتن حداقل مشوق ها از حاشیه شهرها بر ایجاد چنین ساخت و سازهایی دامن بزنیم گفت: متاسفانه عدم استحکام بنا از دیگر مباحثی است که در این راستا ایجاد شده است و شهرداری رشت باید اقتدارش را در اینگونه ساختها افزایش دهد. فرصت ده روزه داده شود شهردار رشت در ادامه این جلسه اظهار کرد: چون در اینکار در بخش های متولی، مجوز دادن و… شهرداری رشت مسئولیت دارد بنابراین تقاضا دارم فرصت ده روزه ای به منظور بررسی و ارائه راهکارهای اصولی داشته باشیم. نصرتی افزود: در این موضوع از همه نظریات استفاده خواهیم کرد و بعد از ایجاد ضوابط و بررسی همه جانبه، امور را به دفاتر تسهیل گری خواهیم سپرد. در خاتمه رئیس کمیسیون عمران شورای رشت گفت: همیشه محدودیتهای بیش از حد موجب بروز مشکل خواهد شد و وقتی دارندگان یکسری از زمینها از حقوق اولیه خود محروم می شوند یقینا به سمت قانون نمی آیند و شهرداری رشت باید به مدت دو هفته یک مشخصه عملیاتی را در این خصوص بررسی و با ایجاد یک سیستم حفاری مشکلات را برطرف کنیم و بحث نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده را هم باید مورد توجه داشته باشیم.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code