سه شنبه، 29 مهر 1399 | 2020 Tuesday 20 ,October  
در اعتراض به وضع موجود و بی توجهی مسئولین دانشکده؛
نگاه ایران: جمع زیادی  از دانشجویان دانشکده فنی فومن  یکی از  یازده دانشکده پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برای دومین روز متوالی   در اعتراض به عقب ماندگی های دانشکده  و عدم پاسخگویی مدیران به مطالبات خود تجمعی را در صحن این دانشکده برگزار کردند. این تجمع که در نهایت آرامش و با نصب پلاکاردهای اعتراضی برگزار شد دانشجویان مطالبات خود را در سکوت درخواست کردند. رفتار توهین آمیز به برخی دانشجویان و اساتید، عدم رسیدگی به مشکلات زیر ساختی دانشکده، عدم تخصیص بودجه مالی مناسب بریا فعالیت تشکل ها، نادیده گرفتن تشکل های دانشجویی، عدم وجود دغدغه نسبت به فعالیت های فرهنگی، موکول کردن فعالیت های نامربوط به جلسه شورای فرهنگی، رزومه ضعیف و بی تجربگی در ارائه درس توسط اساتید جدید، عدم استقلال آموزش دانشکده از آموزش پردیس مرکزی، پائین آمدن سطح علمی اساتید و عدم توانایی در جذب از جمله موارد اعتراضی دانشجویان است. همچنین جمعی از جمعی از دانشجویان معترض دانشکده فنی فومن در بیانیه ای اعلام داشتند: برای جلوگیری از سو استفاده ی جریانات سیاسی از این تجمع اعلام می داریم این تجمع هیچگونه خواسته سیاسی ندارد و فقط برای احقاق حقوق خود و اعتراض به وضع موجود و توهین های پی در پی مسئولین به دانشجویان و خدشه دار کردن کرامت جامعه دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی فومن دانشگاه تهران صورت گرفته و تا به دست آوردن حقوق خود دست از اعتراض بر نمیداریم. قابل ذکر است که با وجود حضور اکثریت دانشجویان دانشکده در تحصن مذکور که به مدت دو روز پیاپی بر پا گردیده است, مسئولین دانشکده هیچگونه واکنشی نسبت به خواسته ها و اعتراضات دانشجویان نداشته اند.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code