| چهارشنبه، 05 آبان 1400
نگاه ایران:علی مصطفوی نیا، درباره آخرین وضعیت پرونده اهورای ۳ ساله که حدود ۱۰ روز قبل توسط ناپدری اش آزار دیده و به قتل رسیده بود از ارسال پرونده به دادگاه خبر داد. علی مصطفوی نیا، درباره آخرین وضعیت پرونده اهورای ۳ ساله که هفته گذشته توسط ناپدری اش آزار دیده و به قتل رسیده بود از ارسال پرونده به دادگاه خبر داد. وی، با اشاره به دریافت نظریه نهایی پزشکی قانونی بیان داشت: این پرونده پس از طی مراحل قانونی در دادسرا با صدور کیفرخواست کودک آزاری و قتل عمد به دادگاه کیفری یک استان ارسال شد. اهورا کودک ۲ سال و ۸ ماهه گیلانی است که روز ۲۲ مهرماه پس از اینکه توسط ناپدری اش مورد آزار و اذیت قرار گرفت، با کوبیده شدن سرش به دیوار توسط ناپدری به قتل رسید.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code