| دوشنبه، 03 آبان 1400
نگاه ایران: کیک تولد ۶۱ سالگی احمدی نژاد که توسط طرفداران به خانه اش برده شد روی کیک نوشته شده: چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای ما شدیدکتر جان تولدت مبارک.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code