| چهارشنبه، 05 آبان 1400
در « گالری پویا» در رشت افتتاح شد؛
       کد خبر: 149824
نگاه ایران/ مهدیه عطایی: «ضمیر پنهان» عنوان یک نمایشگاه متفاوت در رشت است؛ آثار نقاشی کودکانِ چهار دهه پیش در روستای دورافتاده ای از گیلان به سرپرستی سیاوش یحیی زاده، نقاش و مدرس هنرستان های گیلان. این نقاشی ها حالا برای ارتقای درک دیگران از زوایای پنهان ذهن به نمایش درآمده است. سیاوش یحیی زاده از متفکران دهه ی چهل برخاسته از نسلی آرامان گراست. او پس از تحصیلات متوسطه و پایان سربازی با تکیه بر این آرامان گرایی به روستاهای دورافتاده ی گیلان رفت و به امر آموزش مشغول شد. یحیی زاده می گوید این نقاشی ها موجب تغییری در زاویه نگرش او به هنر شده است و جهان بینی اش را تحت تأثیر قرار داده است. او همچنین می گوید: کودک آن طور که تصور می کند، نقاشی می کشد، نه آن گونه که می بیند. آن ها با استفاده از ضمایر پنهانشان خود را میان اشیا که چیزی جز واقعیت ذهنی شده نیستند، می یابند و یا احساس دوستی و سازش کامل پدیده ها را به گونه ای جدید عینیت و حقیقت می بخشند. او ادامه می دهد: کودک در نقاشی هایش انگار مکانِ یک شی و زمان مشاهده آن توسط کسی که خواب می بیند را کشیده است. او مشتاق براندازیِ دیوارهای تقسیم بندی زمان و نادیده انگاشتنِ ابعادِ مکان است. یحیی زاده اضافه می کند: قدرت تخیل او فضاهای مختلف را در هم می آمیزد و حضوری شخصی به آن ها می بخشد؛ خاطراتِ وحشت یا شورانگیز را به درونِ خود می کشاند و تنها در ارتباطی عاطفی و سرشار از اعتماد و امنیت، آن را آشکار می گرداند و به زبانِ فُرم بیان می کند. این نمایشگاه نقاشی که چهارم آبان ماه افتتاح شد تا یازده آبان ادامه دارد و صبح ها از ساعت 10 تا 12 و عصرها از 18 تا 21 در «گالری پویا» واقع در سبزه میدان، ابتدای خیابان لاکانی، شماره 196 پذیرای علاقه مندان خواهد بود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code