| چهارشنبه، 05 آبان 1400
نگاه ایران: فرزند ملکه رنجبر اعلام کرد که عصر دیروز پنجشنبه چهارم آبان مادرم از بیمارستان مرخص شده است. فریبرز ایروانی فرزند ملکه رنجبر در گفتگو با مهر درباره وضعیت این بازیگر پیشکسوت گفت: عصر روز گذشته چهارم آبان مادرم به تشخیص پزشکان از بیمارستان مرخص شد چراکه پزشکان معتقد بودند بهتر است خانم رنجبر برای ادامه درمان هرچه زودتر به منزل برود. وی ادامه داد: از نظر پزشکان در منزل هم روند بهبودی بهتر است و هم ویروس کمتری نسبت به بیمارستان منتقل خواهد شد. فرزند رنجبر به ادامه مراقبت های پزشکی اشاره و بیان کرد: البته فیزیوتراپی باید ادامه پیدا کند چون او قادر نیست به تنهایی راه برود. با این حال خدا را شکر حال عمومی وی بهتر است. ایروانی در پایان اظهار کرد: طول درمان در بیمارستان طولانی بود و مادرم از نظر جسمانی و روحی تحلیل رفت. وی از نظر روحی دلهره هایی داشت که در منزل کمتر خواهد شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code