| پنجشنبه، 29 مهر 1400
نگاه ایران:ظهر روز رئیس و معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با استاندار گیلان در دفتر وی دیدار و گفتگو کردند. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، در ابتدای این جلسه کیوان محمّدی رئیس سازمان ضمن معرفی معاونین و هیات همراه به بیان گزارش کلی از اقدامات و برنامه های این سازمان پرداخت و بر آمادگی و همراهی مجموعه این سازمان با مجموعه مدیریتی ارشد استان جهت پیشبرد اهداف و توسعه استان تأکید کرد. در ادامه استاندار گیلان در سخنانی از تقویت جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان سخن گفت و افزود: باید حداکثر توان خود را در این خصوص با فعال کردن کارگروه های ذیل شورا بگذاریم تا از پراکندگی ها جلوگیری شود. دکتر مصطفی سالاری با اشاره به آخرین جلسه شورای برنامه یزی که روز شنبه برگزار شد ادامه داد: در این جلسه مأموریت هایی به مدیران محول شد تا برنامه های راهبردی خود را ارائه دهند. تاکنون برخی حوزه ها برنامه های خوبی ارائه داده اند که جای امیدواری است. وی تصریح کرد: این برنامه ها می تواند هم در اختیار مشاوران طرح آمایش قرار گیرد و هم مبنای مطالبه گری استان از وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی باشد. در همین راستا از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان انتظار می رود ظرفیت های بودجه ای در اختیار وازرتخانه ها و سازمان های ملّی را به تفکیک استخراج و در قالب کتابچه هایی به دستگا های اجرایی ارائه نماید و طبق آن به مدیران گفته شود چه مقدار توانسته اند در جذب موفق باشند. استاندار گیلان با تأکید براینکه مدیریت بهینه منابع مالی و موفقیت در جذب اعتبارات می بایست جز ارزیابی های مدیران قرار گیرد خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه باید دید به نسبت 3.2 درصد جمعیت گیلان دستگاه ها چقدر توانسته اند بودجه ملی جذب کنند و یا در بخش هایی که چالش و مشکلات بیشتری داریم باید تلاش شود بودجه بیشتری أخذ گردد. مقام عالی دولت در استان ضمن ابراز رضایت از اقدامات صورت گرفته در حوزه پژوهش گیلان گفت: یکی از انتظارات ما این است که در سفارش کار به مجریان طرح، صرفاً بر اساس آشنایی با عده ای خاص نباشد و کنترل و نظارت دقیق تری صورت گیرد. دکتر سالاری بر ضرورت دقت در انتخاب عناوین پژوهشی و نیز توجه به کیفیت بجای کمیت آن تأکید کرد و افزود: پژوهش ها می بایست در دوبخش آسیب شناسی و ظرفیت های استان بوده و الزاماً مشابه سایر استان ها نباشد. چراکه مسائل و ظرفیت های ما متفاوت با آنهاست. استاندار گیلان ضمن تشکر از کیفیت برگزاری نشست های تخصصی توسعه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان گفت: اینکه در این نشست ها با دعوت از صاحب نظران و دانشگاهیان در خصوص مسائل توسعه صحبت می شود اقدامی بسیار وزین و ارزشمند است و می بایست در مسائل مختلف مانند تدوین برنامه های راهبردی 5 ساله بین کارگروه ها و دستگاه ها کاربردی تر شود تا تصمیمات اجرایی تری أخذ گردد. وی با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، محور پیش بردن استان براساس برنامه محوری است اضافه کرد: طی روزها و هفته های آینده جلسات بیشتری با این مجموعه برگزار خواهد شد تا بتوانیم برای مردم کارهای مؤثرتری انجام دهیم چراکه کارنامه ما آنست که مردم چه نمره ای به ما می دهند. اگر رضایت خلق خدا را بدست آوریم رضایت خدا را نیز به دست آورده ایم. گفتنی است در این نشست هریک از معاونین و مدبران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان به تفکیک به بیان گزارش اقدامات و برنامه های آتی حوزه مربوطه پرداختند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code