| چهارشنبه، 28 مهر 1400
نگاه ایران: دانش آموز نخبه ریاضی به اتهام قتل عمد مرد ۳۲ ساله پای میز محاکمه ایستاد. او در جلسه دادگاه گفت قصد چاقو زدن به مقتول را نداشت.
جام جم نوشت: نیمه شب ۱۵ مرداد ۹۵، درگیری منجر به جرح در یکی از محله های رباط کریم به پلیس اطلاع داده شد. وحید ۳۲ ساله بر اثر اصابت چاقو از ناحیه شکم مجروح و به بیمارستان منتقل شده بود. تلاش پزشکان فایده ای نداشت و شدت خونریزی، جان وحید را گرفت تا کارآگاهان برای دستگیری ضارب وارد عمل شوند. چند ساعت بعد، علی ۱۷ ساله به جرم قتل وحید در خانه اش دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت. او گفت: «وحید از مدت ها قبل برای مادرم مزاحمت ایجاد کرده بود. او امروز مرا به محل حادثه کشاند و وقتی رویم پرید، چاقو خورد.» با تکمیل جزئیات ماجرا، کیفرخواست پرونده صادر شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت. هفته گذشته، جلسه محاکمه با درخواست قصاص اولیای دم شروع شد. سپس علی که از دانش آموزان نخبه ریاضی است در جایگاه ایستاد و گفت: «پدر و مادرم چند سال پیش از هم جدا شدند و من با مادر و خواهرم زندگی می کردم. تمام فکر و ذهنم پیش درسم بود و با هیچ کسی مشکل نداشتم تا این که مزاحمت های وحید شروع شد. او خودش را خواستگار مادرم معرفی کرد، اما ما با این موضوع مخالف بودیم و حتی به پلیس هم شکایت کردیم.» متهم درباره روز حادثه گفت: «آن روز تولد پدرم بود. به شهریار رفتم و در تولدش شرکت کردم. همانجا وحید با من تماس گرفت و فحاشی و تهدید کرد. ساعت یک نصف شب به خانه خودمان در رباط کریم برگشتم. دوباره وحید زنگ زد و این بار گفت باید یک میلیون تومان به من بدهی. قبول نکردم. تهدید کرد کاری می کند از سایه خودم هم بترسم. کمی که حرف زدیم گفت بیا جلوی در خانه تان، مشکل را حل کنیم. گفت اگر نیایی غیرت نداری.» علی ادامه داد: «می دانستم چاقو دارد. ترسیده بودم. برای ترساندن وحید و دفاع از خودم از آشپزخانه چاقو برداشتم. رفتم پایین. صد متر پایین تر از خانه، پشت بوته ها یک نفر پنهان شده بود. همین که اسم وحید را صدا زدم با حالت دو به سمتم آمد. یقه اش را باز کرد و گفت: بزن، تو جرات نداری. در چشمانت نمی بینم که بتوانی بزنی.» دانش آموز نخبه ریاضی با تاکید بر این که برای درگیری نرفته بود، افزود: «درگیر که شدیم، مادرم هم از خانه بیرون آمد. زنگ زدیم چند تا از دوستانم هم بیایند تا نگذارند دعوا شود. روحم از فحش های وحید در عذاب بود، اما باز هم جرات چاقو زدن نداشتم. تا حالا کسی را نزده بودم و سرم فقط در درس و کتابم بود. بدنم قفل شده بود. آمدم برگردم، اما وحید چند تکه آجر از روی زمین برداشت و به سمتم نشانه گرفت. من مادرم را پشتم پنهان کردم تا آجرها به او نخورد. همان لحظه وحید دستش را سمت کمرش برد و چاقویش را درآورد. از استرس چوبی به سمتش پرتاب کردم اما به او نخورد. عقب عقب رفتم، پایم پیچ خورد و روی زمین افتادم. نفهمیدم چاقو را چطور درآوردم. همان موقع وحید روی من پرید، اما وقتی بلند شد، شکمش را گرفت. نفهمیدم چطور چاقو به او خورد. زنگ زدیم آمبولانس آمد. خیلی ها جمع شده بودند.» علی در آخرین دفاع خود نیز از اولیای دم درخواست بخشش کرد و گفت: «من فقط به درس و مشقم فکر می کردم و تا آن موقع با هیچ کسی درگیری نداشتم. نمی دانم چطور شد قتل رخ داد. از اولیای دم درخواست بخشش دارم.» مشاور کانون اصلاح و تربیت که در دادگاه حضور داشت نیز با بیان این که متهم جزو افراد منضبط کانون است به جام جم گفت: «علی جزو نخبه های ریاضی بود و در المپیادها هم شرکت کرده بود. او در کانون نیز درس می خواند و جزو بچه های منظم ماست.» حکم دادگاه بزودی صادر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code