| چهارشنبه، 05 آبان 1400
نگاه ایران: زن جوان افغان که به دنبال اختلاف های شدید خانوادگی، شوهرش را درخواب با اسید سوزانده و جانش را گرفته بود صبح دیروز درشعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی بابایی  و با حضورقاضی تولیت-مستشاردادگاه- پای میز محاکمه ایستاد. به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، درپی این واقعه هولناک که آذر سال گذشته درجنوب تهران رخ داد، زن جوان بلافاصله دستگیرشد. او دربازجویی به بازپرس شعبه دوم دادسرای شهرری گفت: «از مدتی پیش با شوهرم به مشکل خورده بودم. او دائم اذیتم می کرد و با هم هر روز دعوا داشتیم. از شب قبل هم دعوا و درگیری مان شدت گرفته بود. تا دم   دم های صبح دعوا می کردیم تا اینکه شوهرم خوابش برد. من به خودش گفته بودم که او را در خواب با اسید خواهم سوزاند ولی به حرفم توجهی نکرد. شب حادثه به انباری رفتم و از آنجا ظرفی پلاستیکی را پر از اسید کردم. وقتی بالا آمدم هنوز خواب بود که بیدارش کردم. وقتی از جا پرید یکدفعه اسید را به رویش ریختم. در همان حال پشیمان شدم و به کنارش رفتم و او را بغل  و معذرت خواهی کردم. بعد هم با پلیس و اورژانس تماس گرفتم ولی افسوس که شوهرم در بیمارستان فوت کرد.»در جلسه دیروز، مادر مقتول برای عروس جنایتکارش قصاص خواست. این زن که مادرپسرخردسالی است در جلسه دیروز دادگاه بار دیگر ماجرای اسیدپاشی را شرح داد و پس از اعتراف و ابراز ندامت، از مادرشوهرش درخواست عفو و بخشش کرد. اوگفت: «مرا به خاطرپسرم ببخشید.» اما مادرشوهر همچنان خواستارقصاص قاتل پسرش بود. بنابراین قضات ختم جلسه را اعلام کردند و برای مشخص شدن سلامت روانی متهم، او را به پزشکی قانونی معرفی کردند تا پس ازاعلام نتایج بررسی ها دراین باره تصمیم بگیرند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code