| دوشنبه، 08 آذر 1400
فاطمه شیرزاد رییس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت
       کد خبر: 14939
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: فاطمه شیرزاد رییس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت در گفتگو با نگاه ایران گفت: هیچ مشکل قانونی برای حضور سید حسن راضی به عنوان دبیر کمیسون بهداشت و محیط زیست وجود ندارد. وی تغییر افراد در مسئولیت ها را امری طبیعی دانست و بیان کرد: سید حسن راضی کارمند شهرداری و به عنوان مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشغول به کار بوده است و اکنون به جای دبیر قبلی مشغول به فعالیت خواهد شد. شیرزاد تغییر در مسئولیت ها را در هر سازمانی امری طبیعی دانست و اظهار کرد : در جلسه آینده کمیسیون که در روز شنبه برگزار خواهد شد امضا مورد نیاز از اعضای کمیسیون تخصصی هم گرفته خواهد شد و هیچ مشکل قانونی برای حضور شخص پیشنهادی من به عنوان رئیس کمیسیون وجود نخواهد داشت. شیرزاد با بیان اینکه من همیشه سعی کرده ام به حاشیه ها توجهی نداشته باشم ادامه داد: سعی می کنم از فرصتی که در اختیارم قرار گرفته است به شکل بهینه برای خدمت رسانی به شهروندان استفاده کنم. وی با بیان اینکه به جای توجه به مسائل حاشیه ای باید با تمام قوا برای ارائه خدمات به شهروندان کار کنیم گفت: من مصمم تر ازقبل به کار خود ادامه می دهم و اجازه نخواهم داد که حواشی به وجود آمده در کار شورای شهر در کار من خللی وارد کند. گفتنی است: رضا موسوی روزان، مظفر نیکومنش نودهی، محمود باقری خطیبانی، عباس صابر، فرانک پیشگر و اسماعیل حاجی پور اعضای کمیسیون بهداشت شورای رشت هستند که ریاست آن را فاطمه شیرزاد برعهده دارد. جلسات کمیسون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت روزهای شنبه هر هفته در ساعت 5 برگزار خواهد شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code