| چهارشنبه، 28 مهر 1400
وقتی حسام نواب‌صفوی رازگشایی می‌کند؛
       کد خبر: 149380
نگاه ایران: به نقل از «شهروند»، حسام نواب صفوی که یک زمانی به خاطر تیپ و قیافه و گاهی هم بازی هایش برای مردم شناخته شده بود، این روزها قابلیت های جدیدی را هم به داشته های پیشینش اضافه کرده است؛ و این آپشن جدید چیزی نیست جز اظهارنظرهای شگفت انگیز. نمونه اش جدیدترین سخنان این بازیگر؛ که تیتروار به آنها اشاره می کنیم و می گذریم. او ضمن اشاره به این که «هیچ اصراری برای شبیه شدن به الویس پریسلی ندارم» گفت که «در لباس و پوششم برای این از رنگ سیاه و سفید استفاده می کنم که سیاه و سفید باید با هم برابر باشند و این مخالف نژادپرستی است»! او همچنین با گفتن این نکته که «فیلم اخراجی ها معادل پول الان حدود ۶۵ میلیارد تومان فروخت» درباره معیارهایش برای ازدواج افزود که «بازیگری کار سختی است و وکالت هم کار سختی است و من باید محرم اسرار مردم باشم، بنابراین همسر آینده من باید اینها را متوجه بشود». در بخشی دیگر از گفت وگو نواب صفوی گفت: من اول می خواستم خواننده بشوم اما بعد پشیمان شدم و تصمیم گرفتم بازیگر شوم و باز تصمیمم عوض شد و به سمت حقوق آمدم. من برای همه کارهایی که می کنم، تحصیلات آکادمیکش را دارم. یکی از مسائلی که حیف است از قول حسام نواب صفوی نقل نشود، ماجرای تعطیل شدن شبکه فارسی وان است که این بازیگر می گوید: بسته شدن شبکه فارسی وان از طرف من بوده. او همچنین درباره یکی از مجریان شبکه های خارج نشین گفت که آن مجری(سالومه) در حدی نیست که از او شکایت کنم و حیف است از رسانه ملی برای اباطیل این افراد استفاده کنیم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code