| چهارشنبه، 28 مهر 1400
نگاه ایران:در آخرین روز مهرماه، جلسه مشترک کمیسیون های توسعه و عمران و فرهنگی و اجتماعی شورا،  به منظور بررسی سند بازآفرینی شهر رشت با حضور مدیرعامل شرکت پل شیر در تالار شورا برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی کلان شهر رشت، در این دیدار -که به دعوت رئیس کمیسیون عمران صورت گرفته بود- رئیس هیات مدیره شرکت پل شیر ابراز کرد: طرح سند بازآفرینی به صورت پایلوت اولین بار در شهر رشت اجرا می شود و به عنوان الگویی برای دیگر شهرها قرار می گیرد. رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا، در این دیدار گفت: رویکرد سند بازآفرینی شهر رشت انسان محور است و بر همین اساس با کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا  نشست مشترکی برگزار شد تا رئیس هیات مدیره شرکتی که طرح بازآفرینی شهر رشت را در حال مطالعه داشت، مشکلات و موانع ادامه کار را توضیح دهد. رضا رسولی، بازآفرینی را نیاز امروز توسعه همه جانبه و پایدار در شهرها خواند و افزود: پیش نیاز موفقیت این طرح، مستلزم مشارکت و همسویی همه نهادها و همچنین شهروندان است اما از زمان عقد قرارداد با شرکت پل شیر در رشت، عواملی نظیر انتخابات، روند مشارکت مدیران دیگر دستگاه ها و مدیریت شهری را تنزل داد. رئیس کمیسیون فرهنگی شورا نیز در مورد سند بازآفرینی گفت: هرچند با اجرای برخی طرح های سند بازآفرینی چهره شهر رشت متفاوت تر از گذشته شده است، اما باوجود تاکید این جانب بر تداوم طرح های بازآفرینی، نیاز است نیم نگاهی به گذشته داشته و نواقص طرح های اجراشده را برطرف نماییم. عاقل منش افزود:  به نظر می رسد جایگاه مردم و رضایت و نظر شهروندان در این طرح ها لحاظ نشده است و همخوان با فضای فرهنگی رشت نیست. درصورتی که در سند بازآفرینی توسعه رشت می باید مبتنی بر رفاه شهروندان باشد. وی تاکید کرد: شهر بدون مردم معنا ندارد و باید در طرح های توسعه ای به رفاه و رضایت مردم هم توجه کرد. رئیس هیات مدیره شرکت پلشیر در این نشست ، تاریخچه حضور خود را در رشت توضیح داد و گفت: طرح پیاده راه و  بازآفرینی ساختمان شهرداری رشت و دیگر مجموعه بناهای میراثی میدان شهرداری،  اولین نگرش فعالیت ما بود. و با نگاه شهردار قبلی که نگرش انسان محور و توجه به ساخت های اجتماعی و محیط زیستی داشت، منجر شد که ما نیز با مطرح کردن رشت به عنوان پایلوت سند بازآفرینی در وزارت کشور، دفتری را در این شهر مستقر نماییم تا بتوانیم برای اجرا نیز  اعتبارهای دولتی طبق مصوبه وزارت کشور اخذ نماییم. قانعی در این زمینه افزود: عقیده ما بر این بود که هر ۶ماه یک بار بازخورد فعالیت خود را در میان مردم بررسی و رضایت مندی شهروندان را نیز اخذ نماییم. خوشبختانه شهر رشت اولین شهری است که در این راه قدم گذاشت و مانند دیگر اولین های رشت، تاریخ ساز شد. وی به پیشینه عقد قرارداد با شهرداری در اجرای سند بازآفرینی میدان شهرداری نیز اشاره نمود و تصریح کرد: تلاش ما این بود که با بکار گیری ۳۰نفر نیروی بومی، در پروژه های مطالعاتی، سند بازآفرینی رشت را متناسب بافرهنگ بومی تدوین نماییم. اما در عمل با مشکلات و موانع زیادی روبرو شدیم. ازجمله پس از مدت ها تلاش، شهرداری حاضر نشد نیروهای بکار گرفته شده را در بدنه شهرداری جذب نماید تا همین افراد ادامه دهنده و مجری طرح ها باشند.   اداره میراث فرهنگی در مقابل ما ایستاد و مانع بازآفرینی رشت شد قانعی با اشاره به ممانعت های میراث فرهنگی در اجرای برخی از پروژه های بازآفرینی ابراز کرد: در اجرای این نوع طرح ها لازم است در کنار ان طرح های اجتماعی و فرهنگی هم به موازات آن اجرایی شود. اما در رشت، سازمان میراث فرهنگی بجای آنکه در کنار ما قرار گیرد، در مقابل ما ایستاد و در عمل مانع بازآفرینی شد. وی یادآور شد: شرکت پل شیر ۳۰سال سابقه دارد و بازآفرینی را اول بار این شرکت برای شهردار اسبق تشریح کرد. و دکتر ثابت قدم و برخی اعضای شورا ازجمله آقای علوی- که از نزدیک با طرح های ما آشنا بودند- برای ادامه کار در شهرداری رشت اعلام آمادگی کردند. قانعی تصریح کرد: افزون بر ۱۷ طرح مرمتی برای شهرداری در این شرکت مطالعه شد و قیمت آن بسیار پایین تر از نرم دیگر شرکت ها محاسبه گردید. زیرا هدف ما خدمت بود. طرح اجراشده در پیاده راه، طرحی نبود که ما به ثابت قدم پیشنهاد دادیم قانعی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد طرح پیاده راه نیز گفت: طرح اجراشده پیاده راه، طرحی نبود که ما به شهردار وقت پیشنهاد داده بودیم. قرار بود پیاده راه مکانی برای تعاملات اجتماعی باشد، اجرای گلخانه، فضای سبز و دورهم نشینی و کتابخانه و کافی شاپ و... برخی از طرح هایی بود که می باید در پیاده راه اجرا می شد ولی در عمل حذف گردید. همچنین قرار بود بخش زیادی از نور پیاده راه از نورپردازی ساختمان های میراثی میدان تامین شود ولی در عمل این اتفاق نیفتاد و نورپردازی به شرکت دیگری واگذار شد. در پاسخ به انتقاد از کیفیت نامطلوب کف پوش ها و روشنایی پیاده راه ؛ به ما اجبار می شد وی همچنین در پاسخ به انتقاد اعضای شورا پیرامون مصالح و کیفیت نامطلوب کف پوش ها و روشنایی پیاده راه هم گفت: بعد از مطالعه، در اجرا به مشکل برخوردیم، مصالح به ما اجبار می شد و در میانه راه، قرارداد شرکت فرنهاد به عنوان طراح فسخ و با شرکت دیگری قرارداد منعقد شد و در عمل طرح ارائه شده پل شیر به تمامی اجرا نگردید. قانعی همچنین گفت: بعد از افتتاح پیاده راه، شرکت پل شیر غایب شد و همه تصمیم ها رادیکالی در یک موضوع ابلاغ می گشت. به همین دلیل آنچه پلشیر طراحی کرد با آنچه اجرا شد، در عمل بسیار متفاوت بود. یکی دیگر از کارشناسان این شرکت نیز در مورد عملکرد و قرارداد این شرکت با شهرداری- که مربوط به سال ۹۵ است- توضیحاتی ارائه داد و تصریح کرد: مشارکت و همسویی وزارت کشور به سند بازآفرینی رشت، نشان دهنده رویکرد مثبت وزارت کشور است و می باید برای طرح های اجراشده اعتبار دولتی به رشت تخصیص یابد. بنابراین از شورای شهر رشت برای تداوم کار، انتظار حمایت و راهنمایی و همسویی داریم. دانش، به عدم مشارکت برخی دیگر از دستگاه های اجرایی اشاره نمود و افزود: پروژه بازآفرینی شهر رشت خوب طراحی شد ولی در زمان نامناسب اجرا شد و با  انتخابات و تحولاتی که در ساختار مدیران رخ داد، ما رکن مشارکت را از دست دادیم. شورای شهر رشت برای ادامه سند بازآفرینی با ما همراه شود این کارشناس همچنین خواستار همراهی شورای شهر رشت برای ادامه سند بازآفرینی شد و تاکید کرد: نهادی که می باید کنترل و پایش طرح های بازآفرینی را داشته باشد؛ شوراست زیرا نهادی مردمی است. سند بازآفرینی نوزایی است که می باید به بلوغ خود برسد و مشارکت می تواند به فرایند تکاملی آن کمک نماید. دانش همچنین ابراز کرد: سند بازآفرینی نسل جدیدی از طرح ها را در دامن خود می پروراند که یک به هم پیوستگی با دیگر بخش های شهری را ایجاد می کند. در این سند نیز همانند سند توسعه دولت، انسان محوری از بعد کیفیت زندگی فردی و اجتماعی لحاظ شده است. کارشناس شرکت پل شیر خواستار اختصاص دفتری در شورای شهر رشت برای سند بازآفرینی شد و تاکید کرد: طبق دستورالعمل وزارت کشور تا مدیران شهری و دیگر مدیران دستگاه های خدماتی رشت، و شورای شهر سند چشم انداز را امضا نکنند، شرکت پلشیر نمی تواند راهبردها را بنویسد. دانش در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد که نظر شهروندان و برخی متخصصان با پرسشنامه اخذشده و تنها نیازمند اخذ نظر مدیران دستگاه های اجرایی هستیم. رضا رسولی از مدیرعامل شرکت خواستار توضیحاتی در مورد طرح های قابل اجرا در بازه زمانی کوتاه شد و پرسید:اگر قرار است سندی تهیه شود، می باید به سمت عقد قرارداد برویم و در این سند جایگاه مدیریت شهری در فرایند سند بازآفرینی چیست؟ عاقل منش هم به نارضایتی شهروندان از طرح های اجراشده پیاده راه اشاره نمود و گفت: گویا در مردادماه طرح به این بزرگی برای دیگر مدیران دستگاه های اداری توضیح و تفهیم شده ولی اعضای شورا تاکنون در جریان روند این سند نیستند. وی همچنین خواستار شفاف شدن نظرسنجی انجام شده از مردم شد و خواستار رؤیت پرسشنامه های پرشده از شهروندان و جامعه آماری شد و تاکید کرد: به نظر می رسد ابعاد فرهنگی و اجتماعی در این سند به درستی دیده نشده است و ارائه پرسشنامه هم می باید بعد از تفهیم مدیران شهری پر می شد. جایگاه رشت در طرح های توسعه ای سردرگم است رئیس کمیسیون فرهنگی شورا همچنین گفت: هنوز جایگاه رشت در طرح های توسعه ای سردرگم است. زمانی گیلان قطب کشاورزی مطرح شد، ولی زیرساخت های توسعه  کشاورزی را  در عمل شاهد نبودیم. اکنون گردشگری گیلان مطرح می شود، ولی هنوز زیرساخت های گردشگری در رشت فراهم نشده. ضمن اینکه چنین طرح های بزرگی نیازمند تخصیص اعتبارهای دولتی است که تاکنون محقق نشده است. فاطمه شیرزاد نیز به ابهامات در قراردادهای این شرکت در طرح های اجراشده نمود و تصریح کرد: ابتدا باید ابهامات قراردادهای گذشته رفع شود. سخنگوی شورا همچنین پرسید: شرکت پلشیر درگذشته قراردادهایی داشته، آیا این نشست به منظور تمدید قرارداد است یا پلشیر تنها به عنوان نماینده وزارت کشور برای طرح های سند بازآفرینی رشت فعالیت می کند؟ ضمن اینکه بازخورد و نتیجه مثبتی از طرح های اجراشده بازآفرینی در میان مردم نمی بینیم. رضا رسولی گفت: شرکت پلشیر، مبدع سند بازآفرینی در کشور بود و در رشت به عنوان پایلوت اجرا گردید و اگر ابهاماتی در قراردادها وجود دارد، دستگاه های نظارتی می باید بررسی نمایند. رئیس کمیسیون عمران شورا تاکید کرد: دعوت از شرکت پل شیر به شورا از سوی بنده بوده و می باید برای ادامه کار این شرکت تصمیم گیری نماییم. با نظرات موافق و مخالف اعضای شورا و مشاورین در مورد سند بازآفرینی، جایگاه مدیریت شهری و شورا در این سند و ادامه همکاری با شرکت پلشیر، مقرر شد جلسه دیگری بدین منظورتشکیل گردد.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code