سه شنبه، 08 مهر 1399 | 2020 Tuesday 29 ,September  
نگاه ایران: رئیس سازمان چای کشور از واریز 1میلیاردو 111میلیون تومان از مطالبات چایکاران خبر داد. وی با بیان اینکه امروز96/7/29 مبلغ1میلیاردو 111میلیون تومان از مطالبات به حساب عابر بانک سپه چایکاران واریز شد، افزود: به این ترتیب در مجموع تاکنون 128میلیاردو 445میلیون تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده است. محمدولی روزبهان همچنین از تمدید خرید تضمینی برگ سبز چای تاپنجم آبان ماه 96 خبر داد. روزبهان افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی نسبتاً مناسب و نظر به اینکه تعدادی از چایکاران موفق به برداشت بخشی از چای کیفی خود نشده اند، این دسته از چایکاران محترم می توانند حداکثر تا تاریخ(96/8/5 )، جمعه پنجم آبان با مراجعه به کارخانجات چایسازی فعال، نسبت به تحویل برگ سبز چای کیفی براساس استانداردهای تعیین شده اقدام نمایند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code