دوشنبه، 07 مهر 1399 | 2020 Monday 28 ,September  
بر پایه ویرایش ۲۰۱۸ «مؤسسه آموزش عالی تایمز»؛
نگاه ایران: بر پایه ویرایش ۲۰۱۸ «مؤسسه آموزش عالی تایمز» که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده است، دانشگاه گیلان به همراه شش دانشگاه دیگر توانست در فهرست ۵۰۰ موسسه برتر جهان در حوزه مهندسی و فناوری قرار گیرد.
نظام رتبه بندی تایمز افزون بر رتبه بندی فراگیر مؤسسه ها آنها را بر پایه حوزه های موضوعی گوناگون رتبه بندی می کند و در ویرایش جدید ۲۰۱۸ این مؤسسه،  هفت مؤسسه ایرانی توانسته اند در فهرست ۵۰۰ مؤسسه برتر جهان در حوزه مهندسی و فناوری جای گیرند. بر همین اساس، دانشگاه های گیلان، صنعتی نوشیروانی بابل، تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان و تبریز در میان ۵۰۰ مؤسسه برتر جهان در حوزه مهندسی و فناوری هستند. افزون بر این، این مؤسسه ها توانسته اند در موضوع های مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی شیمی و مهندسی عمومی جایگاهی جهانی به دست آورند. شرط ورود مؤسسه ها به گام ارزیابی رتبه بندی «موسسه آموزش عالی تایمز» داشتن دست کم ۵۰۰ مقاله در پنج سال گذشته است. همچنین باید دست کم چهار درصد اعضای هیات علمی مؤسسه ها در حوزه مهندسی و فناوری باشند تا در نظام رتبه بندی «مؤسسه آموزش عالی تایمز» ارزیابی شوند.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code