دوشنبه، 07 مهر 1399 | 2020 Monday 28 ,September  
نگاه ایران: محمد قوچانی با حکم رئیس دفتر رئیس جمهوری به عنوان دبیر «شورای گردآوری، تدوین و مستندسازی آثار رئیس جمهوری» منصوب شد. به گزارش ایرنا،بر اساس حکم محمود واعظی، شورایی متشکل از صاحبنطران دانشگاهی و چهره های رسانه ای با تنوع دیدگاه های سیاسی، مسئولیت سیاست گذاری در زمینه گردآوری، تدوین و مستندسازی آثار رئیس جمهوری را به عهده دارند. بر اساس این حکم، «محمد قوچانی» دبیری و مسئولیت پیگیری مصوبات این شورا را به عهده دارد. قوچانی سردبیری روزنامه اعتماد ملی، شهروند امروز، روزنامه هم میهن، هفته نامه ایراندخت، روزنامه آسمان، هفته نامه آسمان، هفته نامه صدا و روزنامه مردم امروز را در پرونده کاری خود دارد. وی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی است.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code