پنجشنبه، 03 مهر 1399 | 2020 Thursday 24 ,September  
نگاه ایران/گروه اجتماعی:مراسم یادبود اهورا قاسمی کودک 31 ماهه قربانی کودآزاری فردا پنج شنبه 27 مهرماه در مسجد آقا سیدمحمد باقر زیرده خُمام برگزار می شود. یکی از اعضای خانواده اهورا در این ارتباط به نگاه ایران گفت: مراسم یادبود اهورا فردا از ساعت 15 در مسجد جوار محل دفنش آغاز می شود. به گزارش نگاه ایران اهورا قاسمی کودک 2/5 ساله اهل خمام، 23 مهرماه بر اثر آزارهای جنسی و جسمی وارد شده از سوی پدرخوانده اش «مجتبی ق» که تنها 17 روز از ازدواجش با مادر اهورا می گذشت در خیابان لاکانی رشت جانش را از دست داد. (فیلم اعترافات مجتبی قاتل اهورا را اینجا مشاهده کنید) پیکر این کودک 25 مهرماه در زادگاه پدری اش روستای زیده خمام با حضور جمع زیادی از شهروندان که از انتشار این خبر اندوهگین بودند برگزار شد.(گزارش نگاه ایران را اینجا بخوانید)