دوشنبه، 12 خرداد 1399 | 2020 Monday 01 ,June  
نگاه ایران:مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان گفت:عضو 12 ساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان در مسابقه بین المللی نقاشی (هیکاری) ژاپن در سال 2016 نشان نقره و دیپلم افتخار را به دست آورد. اسفندیار ضیائی گفت:«طراوت ملکی» عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، نشان نقره و دیپلم افتخار مسابقه بین المللی نقاشی «هیکاری» کشور ژاپن در سال 2016 را به خود اختصاص داد . وی با بیان اینکه این مسابقه ی بین المللی نقاشی با موضوع های «کشاورزی»، «زمین زراعی»، «طبیعت»، «محیط زیست»، «مردم» و «خانواده» برگزار شد،افزود: ملکی با اثر نقش ارزش مند مادر در خانواده و هم چنین شرکت وی در فعالیت کشاورزی توانست از میان 19 هزار و 987 اثر رسیده از 58 کشور جهان این موفقیت را کسب کند. ضیائی خاطرنشان کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ارسال یک هزار و 300 اثر در بیست وچهارمین مسابقه ی بین المللی نقاشی «هیکاری » کشور ژاپن در سال 2016 شرکت کرده بود
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code