سه شنبه، 13 خرداد 1399 | 2020 Tuesday 02 ,June  
نگاه ایران:سازمان تامین اجتماعی با ابلاغ بخشنامه شماره ٤٦ و ٤٦,١ شماری از مشاغل و حرف درمانی را با عنوان درجه ١ و درجه ٢ تحت پوشش مشاغل سخت و زیان آور اعلام کرده است. به گزارش تابناک، در این بخشنامه مشاغلی چون هوشبری، مامایی، فوریت های پزشکی، کارشناس علوم آزمایشگاهی ، و مشاغل زیرمجموعه آن تحت پوشش این آئین نامه قرار گرفتند. اگر فردی حدود ٧٠ درصد از خدمت خود را در مشاغل سخت وزیان آور درمانی دولتی سپری کند، با ٢٥ سال سابقه و ٥ سال سنوات ارفاقی بازنشسته می شود و از ٣٠ روز حقوق برخوردار خواهد شد. براساس تبصره ٢ ماده ٧٦ پرستاران و بهیاران و مشاغل درمانی ذکر شده که در بخش غیر دولتی مشغول کارند می توانند با ٢٠ سال سابقه کار و ١٠ سال ارفاق سنوات بازنشسته و از ٣٠ روز حقوق بهره مند شوند. وی تصریح کرد: قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور سال ٦٧ به تصویب رسید و آئین نامه آن سال ١٣٦٨ اجرایی شد. اجرای قانون بیمه تامین اجتماعی رانندگان تاکسی های درون و برون شهری ادامه دارد. تمام رانندگان تاکسی درون و برون شهری کشور که ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور سال ١٣٨٩ لیست آنها به سازمان تامین اجتماعی ارائه کرده بود با یارانه ٥٠ درصد حق بیمه تحت پوشش بیمه اجباری تامین اجتماعی قرار گرفتند. ورود رانندگان تاکسی درون و برون شهری مشکلی ندارد اما با توجه به وصول نشدن مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت سهم ٥٠ درصدی یارانه بیمه رانندگان تاکسی از ستاد هدفمندی یارانه ها و دولت تمام حق بیمه را باید خود رانندگان پرداخت کنند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code