جمعه، 16 خرداد 1399 | 2020 Friday 05 ,June  
مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سازمان محیط زیست خبر داد:
نگاه ایران: مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان محیط زیست با تأکید بر اینکه دولت تعهد بین المللی اجرای سدشفارود را داشته است، گفت: علت پافشاری برای اجرای این پروژه وجود فاینانس چین و وام بین المللی بوده است.
به گزارش فارس، حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان محیط زیست در خصوص علت موافقت این سازمان با اجرای طرح سد شفارود گفت: ادامه اجرای پروژه سد شفا رود با مصوبه هیئت دولت و با رعایت الزاماتی مقدور شد. مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه طرح اول ارائه شده سد شفارود ۵ برابر  طرح حال حاضر این سد عرصه های جنگلی گیلان را تخریب می کرد اظهار داشت: مسئولان این پروژه ملزم به احیا و جبران خسارات وارده بر جنگل شده اند. جلالوندی تصریح کرد: پروژه سد شفارود از ۳۲۰ هکتار به ۹۳ هکتار کاهش یافته است. مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان محیط زیست با اعلام خبر کاهش اراضی پروژه سد شفارود گفت: وسعت این پروژه در حد قابل مدیریت کاهش یافته است. وی علت پافشاری برای اجرای این پروژه را وجود فاینانس چین و وام بین المللی عنوان کرد و گفت: دولت تعهد اجرای این پروژه را داشته است.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code