پنجشنبه، 15 خرداد 1399 | 2020 Thursday 04 ,June  
نگاه ایران: رئیس جمهور در حکمی محمد قوچانی که از روزنامه نگاران شناخته شده گیلانی در کشور است را به عنوان مشاور رسانه ای خود انتصاب کرد. در سابقه کاری محمد قوچانی زاده ۳۱ شهریور ۱۳۵۵ در رشت، سردبیری روزنامه اعتماد ملی، شهروند امروز، روزنامه هم میهن، هفته نامه ایراندخت، روزنامه آسمان، هفته نامه آسمان، هفته نامه صدا و روزنامه مردم امروز وجود دارد. او اکنون سردبیر ماهنامه مهرنامه، هفته نامه صدا و مجله سیاست نامه است. این روزنامه نگار همچنین از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی است.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code