| سه شنبه، 15 آذر 1401
در دیدار مرتضی طالع و محمدعلی ثابت قدم مطرح شد:
       کد خبر: 1468
به گزارش نگاه ایران: شهردار رشت در دیدار با دکتر مرتضی طالع ماسوله مشاور رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور و از بنیان گذاران سازمان میراث و فرهنگی کشور بر لزوم تمرکززدایی  در مدیریت شهری تاکید نمود و گفت : قطعا تحقق این مهم با دادن اختیارات به مناطق شهرداری رشت همراه خواهد بود. محمدعلی ثابت قدم افزود : باید بر اساس منطقه محوری بستری برای مشارکت شهروندان فراهم آید و زمینه های ارتباط  دو سویه ایجاد گردد. وی افزود:اجرای پروژه های سرنوشت ساز و ضروری برای آرامش شهروندان باید در الویت قرار بگیرد و پروژه های دیگری در راستای جلب اعتماد و مشارکت شهروندان همانند پیاده راه سازی انجام شود. دکتر مرتضی طالع نیز در این دیدار آمادگی خویش را برای همکاری و مشارکت در امور فرهنگی اعلام نمود و افزود : به عنوان یک نمونه مبلمان شهری با مظاهر گردشگری باید به طرز مطلوبی در شهر رشت تجلی یابد تا شهروندان بتوانند در شهری با نشاط و توسعه یافته زندگی کنند. وی همچنین بر لزوم انجام اقدامات زیر بنایی در این شهر تاکید کرد. گفتنی است دکتر مرتضی طالع ماسوله دکترای ﻣدﯿﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﺍﯾﺶ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ از دانشگاه ژنو است که در دور اول انتخاب شهردار رشت که منجر به انتخاب مسعود کاظمی شد برای تصدی پست شهرداری نامزد شده بود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code