یکشنبه، 18 خرداد 1399 | 2020 Sunday 07 ,June  
نگاه ایران:  مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان گفت: روزانه 600 تن زباله در روستاهای گیلان تولید می شود. به گزارش ایسنا، مازیار سیدنژاد با بیان اینکه سرانه تولید روستایی هر نفر در گیلان روزانه 650 گرم است،گفت: با توجه جمعیت 930هزار نفری روستاهای گیلان به طور میانگین در مجموع روزانه 600تن زباله در روستاهای گیلان تولید می شود. وی افزود: برای جمع آوری روستاهها روشهای مختلفی اجرا می شود و برای روستاهای کم جمعیت به طور معمول یک روز در هفته جمع آوری زباله ها انجام می شود و در روستاهای با جمعیت بیشتر جمع آوری پسماندها در دفعات بیشتری در هفته صورت می گیرد. سیدنژاد ادامه داد: برای مدیریت پسماند روستایی اقدامات خوبی به صورت مقطعی و پایلوت در روستاهای استان انجام شد، اما به دلیل عدم استمرار و عدم پایش نظارت لازم نتایج مطلوب بدست نیامد. مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان با اشاره به وجود 750دهیاری در 2 هزار و 500 روستای استان خاطرنشان کرد: برنامه ریزی های مختلفی برای بهره گیری لازم از ظرفیتها انجام شده است و راهبرد اصلی ما در این برنامه ریزی ها توسعه تفکیک زباله از مبداء است. وی با بیان اینکه عدم خروج زباله تر از روستاها و اجرای کمپوست خانگی به عنوان یک راه حل پایدار در نظر گرفته شده است، از آموزش دهیاران، مردم روستا، معلمین روستاها و ... به کمک سازمان های مردم نهاد خبرداد و گفت: توانسته ایم حلقه های مدیریت پسماند محلی را در برخی از روستاها تشکیل دهیم. سیدنژاد تاکید کرد: همکاری و پیگیری بخشداری ها، فرمانداری ها و مشارکت روستاییان کلید اصلی حل مشکلات پسماند برای رسیدن به نقطه مطلوب مدیریت پسماند روستایی است. مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان افزود: فرایند مدیریت پسماند روستایی با تغییرات دهیاران و  دیگر مسئولین روستایی نباید دچار تزلزل شود.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code