سه شنبه، 13 خرداد 1399 | 2020 Tuesday 02 ,June  
نگاه ایران/مانی پوراحمد: امروز دوشنبه 17 مهرماه با حضور مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در منطقه آزاد انزلی چهار طرح تولیدی بخش خصوصی با 125 میلیارد ریال اعتبار و 120 نفر اشتغالزایی مستقیم و 100 نفر غیرمستقیم افتتاح شد.(مشروح گزارش را اینجا بخوانید)