احکام تمدید شده عبارتند از:
امیرمسعود هراتیان، استان اصفهان سید نعیم امامی، استان چهارمحال و بختیاری سید میراعظم هاشمی نیا، استان فارس محمدعلی (کیوان)محمدی، استان گیلان غلامحسین کریمی، استان آذربایجان شرقی اقبال عباسی، استان اردبیل سید حمزه موسوی، استان خوزستان همچنین مجتبی جعفری و عبدالرضا شعبانی به ترتیب به عنوان دبیران جدید استان های خراسان جنوبی و کرمانشاه منصوب شدند. دبیرکل حزب اعتدال و توسعه از زحمات امین محمودی نیا و محمدرضا شعبانی دبیران سابق این حزب در استان های خراسان جنوبی و کرمانشاه تقدیر کرده است.