دوشنبه، 12 خرداد 1399 | 2020 Monday 01 ,June  
نگاه ایران:انتشارات دوات معاصر دو مجموعه شعر جدید از شاعران گیلان را روانه بازار نشر کرد. «تنها همین یک پیراهن آبی» نخستین مجموعه شعر مهدی اکبری فر است که توسط انتشارات «دوات معاصر» در سال 1396 به قیمت 8000 تومان منتشر شد. شایان ذکر است این مجموعه پیش تر در بخش «شاعران بدون کتاب» جایزه ی شعر خبرنگاران در سال 1393 به مقام دوم دست یافته بود. شعری از این مجموعه را ازنظر می گذرانید: بر روی کتاب ها نشسته اند بر صورت پنجره و حتی شانه ی کتم که از چوب لباسی آویزان شده است تکه هایی از صدای تو در اتاق سرگردان اند و نظم چیزها را به هم ریخته اند تخت خواب چسبیده به دستگیره ی در ساعت با خودش حرف می زند اتاق فرار می کند از خودش و آینه دنبال من می گردد امروز با خودم به خانه برنگشته ام و تو اتاق را تسخیر کرده ای. مجموعه شعر «سنجاق سر» دومین تجربه ی شاعرانه ی انوش خلیلی است که در سال 1396 توسط انتشارات دوات معاصر به قیمت 7000تومان منتشر شد. شعرهای این مجموعه در قالب رباعی سروده شده است. از این شاعر پیش تر مجموعه شعر«برای چشم هایت غزل گفته ام» منتشرشده بود. دو شعر از این مجموعه را ازنظر می گذرانید: 1 آوارم و مخروبه تر از بم ...لطفاً دل تنگ تر از همیشه ام... غم... لطفاً حالا که شبیه آسمان رشت ام یک چتر به دست چشم هایم... لطفاً   2 ما نسل نجابت سیاووش هستیم فرزند شجاع  و پاک کوروش هستیم تو باد به پرچم ات بینداز ایران ما تک تکمان هزار آرش هستیم

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code