| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران/مانی پوراحمد: رشت، شهرِ همیشه بیدار،این شبهایِ اولین باران های پاییزی اش را با هیاهوی دهه محرم می گذراند. سر در بسیاری از خانه ها سیاه پوش شده است و کوچه خیابان هایش پر از هیئت ها و دسته های عزاداری کوچک و بزرگ که هرکدام در عین حالی که ساز خودشان را می زنند نوایی مشترک را زمزمه میکنند. این هشتمین شب از دهه ای است که بخشی از مردم را برای برگزاری یک آیین مذهبی به خیابان ها کشانده. مردمی که سرما و باران هم حضورشان را کمرنگ نکرده است. مردمی که در تلاشند هویت  تاریخی و رسومات خود را همچنان زنده نگاه دارند.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code