| شنبه، 03 مهر 1400
بعد از تلاش ها برای انتخاب اقوام در شهرداری های گیلان؛
       کد خبر: 144681
نگاه ایران به نقل از گیل خبر: همزمان با شدت گرفتن بحث انتخاب شهردار لاهیجان یکی از نمایندگان مجلس خارج از این شهرستان که علاقه عجیبی به بحث شهرداری ها دارد  تکاپوهای خود را برای انتخاب گزینه مورد علاقه خود فعالیت می دهد تا ضمن تاثیرگذاری بر انتخاب شهرداران حوزه انتخابیه خود در شهرستان های دیگر نیز دامنه فعالیت خود را گسترده تر نماید. این نماینده محترم که خودش از شهرداری پله های ترقی را پیموده است و اقوامش نیز در این حوزه فعالیت می کنند حال در نظر دارد بعد از موفقیت اقوامش در بعضی شهرداری های حوزه انتخابیه خود و همچنین شهرداری های شهرستان های تابعه که بازتاب رسانه ملی و بین المللی نیز داشته است،دایره فعالیت خود در این حوزه را به شهرستان های دیگر نیز بکشاند و گزینه های مورد علاقه خود را تعرفه نماید. به نظر می رسد رابطه وی در لاهیجان با بعضی اعضای شورا از نماینده شهرستان و بعضی بزرگان دیگر شهرستان نیز بهتر باشد و از او بیشتر حساب برده می شود. البته شنیده ها حاکی از این است که برخی پیمانکاران شهرداری شهر همسایه و برخی حامیان مالی انتخاباتی این نماینده از مهمترین افراد موثر در تعرفه این گزینه هستند. حال باید دید که اعضای شورای شهر لاهیجان به رای شهروندان عروس گیلان که به این منتخبان شورا برای توسعه شهرشان اعتماد کرده اند وفادار می مانند و با توجه به انتقادات بسیاری از مردم و دستگاه های نظارتی نسبت به نحوه مدیریت گزینه مورد علاقه این نماینده و حاشیه های فراوانش در سابقه مدیریت شهری در شهرهای مختلف گیلان ،منافع شهروندان لاهیجانی را به معامله های سیاسی نماینده شهرهمسایه ترجیح می دهند و باید دید شورای پنجم لاهیجان تا چه نسبت به درخواست های این نماینده شهرداری دوست جامه عمل می پوشند. مسیری که اگر ادامه پیدا کند می تواند دامنه فعالیت های این نماینده در حوزه انتصاب شهرداران را تا مرکز استان را نیز بکشاند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code