| سه شنبه، 30 شهریور 1400

نگاه ایران: یک جامعه شناس گفت: گروه های اجتماعی سعی می کنند مراسمی رسمی را به نحوی کارناوالیزه و به عبارتی چند صدایی کنند. یکی از این مراسم می تواند عزاداری های مذهبی باشد که به نحوی افراد در آن مشارکت و سعی می کنند، تک صدایی حاکم بر مراسم را به چالش بکشند. شرکت در مراسم رسمی معمولا فرصت هایی را برای کارناوالیزه شدن و چند صدایی شهروندان ایجاد می کند.

در دورانی مراسم عزاداری، مکتب آموزشی و ادب فرهنگی و اجتماعی بودند که اصولی را مانند سادگی، تکریم سالمندان، تقویت روابط همسایگی و مشارکت جمعی دنبال می کردند؛ اما حالا مراسم عزاداری دستخوش تغییرات اساسی در این زمینه ها شده اند و شاهد پذیرایی های تجملاتی، پوشش ها و آرایش های نامرتبط با مراسم و ... هستیم. تا جایی که حتی برخی نسل های گذشته و جدید نسبت به این موضوع انتقاد دارند و فرهنگ گذشته را با آنچه امروز وجود دارد، مقایسه می کنند. محمدامین قانعی راد - جامعه شناس - درباره این موضوع و مقایسه فرهنگ عزاداری در گذشته با آنچه اکنون اجرا می شود، در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: پیش از این، مراسم عزاداری عرصه پذیرش و هم شکلی بود، منظور از پذیرش این است افرادی که در این مراسم شرکت می کردند، ذهن خود را در اختیار کسانی می گذاشتند که این مراسم را طراحی کرده بودند. این افراد ممکن بود یا سخنران باشند یا مداح یا هر کس دیگری که جلسه را اداره می کرد. همه افراد به شکل پذیرا و انفعالی در این گونه مراسم شرکت می کردند. از طرف دیگر، نوعی هم شکلی از لحاظ پوشش، شیوه رفتار و ... در میان آن ها وجود داشت که در این مراسم تقویت می شد. رییس سابق انجمن جامعه شناسی ادامه داد: اساسا مراسم مذهبی، احساس هم شکلی و وحدتی را که به هم شکلی وابسته بود، در میان افرادی که در مراسم شرکت می کردند، ایجاد می کرد. مثلا لباس مشکی مردم، در جامعه هم شکلی ایجاد می کرد، اما به نظر می رسد مراسم عزاداری با ایجاد یکسری تحولات در برخی طبقات و اقشار اجتماعی، در سبک زندگی جذب می شود و با آن پیوند پیدا می کند. آنچه در سبک زندگی اهمیت دارد، موضوع خود ابرازی، بیان خویشتن و نشان دادن تمایزها و تفاوت هاست و نوعی عدم انفعال و مصرف کننده غیرمنفعل بودن را نشان می دهد. او گفت: فرد، پدیده عزاداری و نهادهای جانبی را به شیوه ای، به مصرف فرهنگی تبدیل و سعی می کند، در این میان، تمایز خود را در زمینه هایی مانند پوشش، سبک رفتار و موارد مشابه نشان دهد. بنابراین در برخی موارد شاهد بازنمایی تنوع افراد در مراسم مذهبی هستیم که از این فرصت برای خود ابرازی و تجلی سبک زندگی شان در عرصه اجتماعی استفاده می کنند، بویژه این که ما در جامعه ایران، با نداشتن مراسم شادی جمعی هم روبه رو هستیم. به همین دلیل، فرصت های خود ابرازی منحصر به مراسم مذهبی شده است که عمدتا هم عزاداری هستند. قانعی راد با بیان این که ما در مراسم عزاداری شاهد رنگارنگی و تنوع هستیم که طبیعتا موجب کم شدن غم انگیز بودن آن مراسم می شود، اظهار کرد: نکته دیگری که با تحولات اخیر جامعه همراه است، زنانه شدن فضاهای عمومی ماست که در مراسم عزاداری هم صدق می کند، یعنی ما شاهد حضور گسترده زنان در این نوع مراسم و مجالس و در صف های غذای نذری هستیم. این پژوهشگر با تاکید بر این که مراسم عزاداری بیانگر تحول فرهنگی در جامعه ایران هستند، گفت: اگر بخواهیم به جز این عوامل، از عوامل دیگری هم یاد کنیم، به نظر می رسد موضوع واکنش در برابر سیاسی شدن این مراسم نیز وجود داشته باشد. در مواردی شاهد سیاسی شدن مراسم عزاداری هستیم که حتی با مفاهیم و پیام های سیاسی همراه هستند و در میان برخی شهروندان این واکنش ایجاد شده که سعی می کنند، معنای این مراسم را تغییر دهند و به سمت فرهنگی بودن پیش ببرند که یک نوع تلاش با هدف بازیابی مراسم عزاداری توسط بخشی از اقشار جامعه است. به این ترتیب، ما حتی می توانیم شاهد قطبی شدن مراسم عزاداری هم باشیم که در سبک های مختلف مثل سبک مراسم عزاداری سیاسی و فرهنگی و شاید هم سبک عزاداری ای که بیشتر سعی می کند سنتی باشد، بروز پیدا کند. او با اشاره به سه گانگی مراسم عزاداری در جامعه، توضیح داد: سبک های مختلف عزاداری می تواند با قشرها و طبقات مختلف اجتماعی یا حتی گرایش های مردم ساکن شمال، جنوب و مرکز شهر پیوند پیدا کند و هر کدام از آن ها می توانند بر مبنای شرایط ویژه خود، تجزیه و تحلیل شوند و ویژگی های سنتی، فرهنگی و سیاسی آن ها برشمرده شود. کمبود عرصه های حضور و مشارکت اجتماعی، در حد زیادی یکی از عواملی است که به فرهنگی شدن این مراسم کمک می کند. از طرفی یک نوع تقابل ناخودآگاه اجتماعی در مقابل سیاسی شدن مراسم عزاداری می تواند وجود داشته باشد. قانعی راد با اشاره به این که شرکت در مراسم رسمی معمولا فرصت هایی را برای کارناوالیزه و چند صدایی شدن ایجاد می کند، گفت: در همه جوامع، وقتی فرصت ها برای چند صدایی شدن کم باشد که افراد بتوانند تفاوت و تنوع عقاید خود را ابراز کنند و نشان دهند، آن ها سعی می کنند از فرصت های مراسمی استفاده کنند. این مدرس دانشگاه با بیان این که مراسم عزاداری جایی است که فرصت حضور در مراسم جمعی فراهم می شود، ادامه داد: با نبودن مراسم شادی در جامعه، از مراسم عزاداری به نحوی خاص استفاده می شود. در این شرایط، مراسم عزاداری و روزهایی مثل تاسوعا، عاشورا و اربعین به فرصت هایی تبدیل می شوند که افراد در آن ها تلاش می کنند اقتدار تک صدایی حاکم بر مراسم را به نحوی به چالش بکشند. مراسم جمعی فرصت هایی برای به چالش کشیدن نظم متعارف و رایج نیز محسوب می شود، البته منظور از نظم رایج، همان روایت رسمی است که معمولا از یک مراسم جمعی در جامعه ارائه می شود. او اضافه کرد: در جامعه ما، موقعیت های عزاداری در حال افزایش است و فقط به دهه محرم و صفر محدود نمی شود، بلکه روزهای زیادی به عنوان مراسم عزاداری اعلام می شوند که پیش از این وجود نداشتند یا به این اندازه مورد توجه قرار نمی گرفتند. رسانه های رسمی نیز سعی می کنند، این مراسم را تا حد زیادی برجسته کنند. افزایش موقعیت های عزاداری که طبیعتا با افزایش کاربرد نمادهای دینی همراه است نیز به فرسایش این نمادها منجر می شود. قانعی راد بیان کرد: وقتی هر روز، روز عزاست به معنی این است که هیچ روزی عزا نیست و زمانی که روزهای انگشت شماری در سال، عزاداری است، این مراسم می تواند معنادار باشند. یکی از پیامدهای تلاشی که در جهت افزایش موقعیت های عزاداری در جامعه می شود، فرسودگی و معنازدایی از موقعیت های عزاداری است که موجب عادی سازی این موقعیت ها در این زمینه می شود. این عادی سازی جذب زندگی روزمره می شود تا تفاوت معناداری در این زمینه احساس نشود. رییس سابق انجمن جامعه شناسی با بیان این که «اگر همه شب، شبِ قدر بودی، شب قدر، بی قدر بودی» اضافه کرد: اگر قرار است مردم ارزش شب قدر را بدانند، نباید هر شب را به این نام خطاب کنند. به نظر می آید افزایش موقعیت های عزاداری، آن ها را بی معنی می کند، همان طور که افزایش مراسم شادی جمعی و جشن های ملی می تواند نوعی بی معنایی فرهنگی ایجاد کند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code