| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران:در اولین جلسه شورای مرکزی جدید حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، معاون اجرایی و معاون سیاسی حزب، به پیشنهاد دبیرکل و اکثریت مطلق آرای شورای مرکزی انتخاب شدند. به گزارش ایلنا، محمد نعیمی پور به عنوان معاون اجرایی و سیدعمادالدین خاتمی پسر سید محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات هم به عنوان معاون سیاسی دبیرکل انتخاب شدند. همچنین در این جلسه مسئولان تعدادی از ارکان هیات اجرایی نیز با پیشنهاد دبیرکل به رای شورای مرکزی گذاشته شدند. بر اساس این گزارش نایب رییس اول هیات اجرایی، روسای کمیته انتخابات و تشکیلات و روسای دوایر آموزش، اطلاع رسانی و حقوقی و همچنین مسئول منطقه تهران با رأی اکثریت مطلق اعضا انتخاب شدند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code