| یکشنبه، 04 مهر 1400
نگاه ایران:بازیکن سابق تیم پرسپولیس تهران دار فانی را وداع گفت. به گزارش پیروزی دیلی، امیرمحمد مدنى، بازیکن اسبق امیدهای پرسپولیس، براثر ایست قلبى دار فانی را وداع گفت. مدنی پس از حضور در پرسپولیس در راه آهن هم حضور داشت. این مهاجم با هت تریک در داربی امیدهای استقلال و پرسپولیس به ایمون زاید امیدهای پرسپولیس معروف شده بود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code