| سه شنبه، 30 شهریور 1400
نگاه ایران:ایران خودرو شرایط فروش نقدی و اعتباری تندر پیکاپ را اعلام کرد. ایران خودرو شرایط فروش نقدی و اعتباری تندر پیکاپ را اعلام کرد که براساس آن متقاضیان در فروش نقدی از تخفیف 2 میلیون تومانی استفاده می کنند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code