| دوشنبه، 08 آذر 1400
نگاه ایران/طا ها عبداللهی: هیاهوی میدان مرکزی شهر رشت که بواسطه طرح ترافیک کاسته شده امروز ظهر بار دیگر  دقایقی به شهر بازگشت؛ این بار ترافیک انسان ها در داخل خیابان دیده می شود که حول زنی میانسال گرد آمده و به نظاره نشسته اند. با کمی گوش تیز کردن متوجه صحبت های این زن می شویم که کودکی حدودا ۵ ساله با لباس زرد را در آغوش کشیده است. به شخصی در میدان و سپس خیابان های اطراف اشاره می کند. تقلاهایی که برای دلداری دادن به او انجام می گیرد به جایی نمی رسد و زن جوان پس از یک ربع ساعت فریاد زدن راهی خیابان علم الهدی می شود. این بار افرادی در این خیابان هستند که پای صحبت های او می نشینند. دقایقی بعد این بانو توان خود را از دست داده و خش خش صدایش و خستگی، باعث خاموش شدن او می شود. گشت موتوری نیروی انتظامی با دو نفر مامور مرد وارد می شود که به جز استفاده از بی سیم برای مراجعه مامور خانم کاری از پیش نمی برد. تماس ها با اورژانس اجتماعی هم با تاخیر پاسخ داده می شود و جواب، صورتجلسه و تشخیص پلیس است که باید مرجع رسیدگی کننده را مشخص کند. در شلوغی انسان ها در این میدان زیبا و تاریخی جای اورژانس اجتماعی خالیست. شرایط اجتماعی ایجاد شده، فرهنگ مردم و ملاحظات عرفی ایجاب می کند تا برای چنین مشکلی از بانوان متخصص استفاده شود که در بسیاری از سازمان ها جای خالی آن ها احساس می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code