| جمعه، 02 مهر 1400
نگاه ایران: در دهمین جلسه شورای شهر رشت که همانند گذشته با تاخیر ۴۵ دقیقه ای برگزار شد اتفاق دیگری رخ داد که در نوع خود جالب توجه بود. در این جلسه لوایح معمولی برای اختصاص کمک مالی و تقدیر اعضا از یکدیگر در حضور خبرنگاران انجام گرفت و برای بررسی دو لایحه بررسی چارت داخلی و راه اندازی مرکز پژوهشهای شورا، خبرنگاران و مردم نامحرم دانسته شدند و از اصحاب رسانه خواسته شد که جلسه را ترک کنند. قبل از بیرون کردن خبرنگاران از صحن شورا، امیرحسین علوی از اعضای شورا پرسید که نظرتان برای برگزاری ادامه جلسه به شیوه علنی و غیر علنی چیست؟ و خودش در ادامه پاسخ داد که از چهره اعضا پاسخ مشخص است. احمد رمضانپور نرگسی نیز اظهار کرد: رسانه ها پل ارتباطی بین ما و مردم هستند اما این مباحث امکان دارد چالشی باشد و بهتر است غیر علنی برگزار گردد! گفتنی است این اتفاق در حالی رخ داده است که در ابتدای تشکیل شورای پنجم، اعضای شورا در نظر داشتند که بصورت گزینشی و زوج و فرد از اصحاب رسانه برای حضور در صحن دعوت به عمل آوردند که این طرح با اعتراض خبرنگاران مواجه و در نهایت لغو شد.(اینجا بخوانید)
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code