| یکشنبه، 04 مهر 1400
نگاه ایران: فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان گفت:علاقه شیوخ عرب به داشتن پرندگان شکاری موجب شده است تا سودجویان در گیلان به فکر شکار غیرمجاز این گونه های ارزشمند بیفتند. ساسان اکبری پور به ایسنا گفت: علاقه افراد ثروتمند کشورهای خلیج فارس به پرندگان شکاری و پول هنگفتی که بابت خرید آنها پرداخت می کنند، باعث شده است که جمعیت این گونه از پرندگان در گیلان با تهدید مواجه شود. وی افزود: برای جلوگیری از شکار این پرندگان در گیلان نظارتها تشدید شده است. اکبری پور با بیان اینکه با فروش این پرندگان سودجویان منافع آتی طبیعت گیلان را فدای منافع آنی می کنند، خاطرنشان کرد:با شکار پرندگان شکاری در روزهای غیرمجاز جمعیت این گونه کاهش می یابد و با کاهش جمعیت هر گونه چرخه طبیعت از حالت عادی خارج می شود. وی تصریح کرد: کاهش جمعیت پرندگان شکاری در طبیعت موجب افز ایش دیگر گونه ها و آفات می شود. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان با بیان اینکه عقاب ها و بازها جزء اکثر پرندگان شکاری هستند که مورد طمع شکارچیان قرار گرفته اند، افزود: از همه هم استانی ها درخواست می شود، در صورت مشاهه هر گونه ردپا از شکار غیرمجاز  پرندگان را به اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان اطلاع دهند. کشورهای عربی یکی از مهمترین مقصد سفر اجباری این پرنده ها هستند و علاقه شیخ های عرب به بازی با پرنده های ایرانی، هر روز قیمت آنها را بالاتر برده و سودجوها را برای قاچاق بیشتر ترغیب می کند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code